Zápis ze setkání rozhodčích – Mýto – 21. 1. 2012

Přítomni: pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Milan Krinke, Martina Kučerová, Petr Němec,  MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík
Omluven: MUDr. Jan  Čelakovský

Setkání vedl předseda klubu a vedoucí kolegia rozhodčích Miroslav  Václavík.

1.  Probrána příručka pro rozhodčí, kterou vydal německý klub a je závazná od 01.01.2012.
Některé body příručky se přesně neshodují se standardem, rozhodčí si posuzování těchto bodů ujasnili a upřesnili některé nedostatky v překladu.
Zdůrazněno bylo – především zdraví německé dogy.
Miroslav Václavík upozornil rozhodčí, aby se nesnažili diagnostikovat vady, ale jen eventuálně doporučit vyjádření odborníka.
Předseda kolegia rozhodčích zdůraznil, že pro rozhodčí je závazný standard plemene FCI.

2. Výstavní řád ČMKU
Byly projednány hlavně změny, platné od 01.01.2012.
Dodržování termínů nahlašování klubových akcí.
Do propozic klubových akcí povinně zahrnout mezitřídu.
Věk psů – rozhodující je datum konání výstavy.
Přeřazení do jiné třídy jen na základě písemné žádosti s tím, že chyba musí být na straně pořadatele výstavy při zpracovávání katalogu.
Hodnocení „neposouzen“ –  rozhodčí seznámeni s podmínkami tohoto zadání.
Soutěže – při pořádání klubových akcí musí být soutěže v souladu s podmínkami pro konání národních a mezinárodních výstav.
Vstup do kruhu – mimo rozhodčího, vedoucího kruhu, zapisovatele event. překladatele možný až po skončení posuzování a svolení rozhodčího (foto apod.)
Hlasité povzbuzování  zpoza kruhu je zakázané

Zapsala: Čelakovská