Informace k jednání výboru klubu

 

- oprava podzimní bonitace v Brně se bude konat v areálu ELIOT v Žebětíně  dne 02. září 2012 (tedy až v neděli)

- podklady pro udělení pohárů Šampionů ČR, Junioršampionů ČR a Šampionů ve třídě veteránů nutno zaslat do 29. 2. 2012 na adresu Milana Krinkeho (Pode Dvory 33, 323 00 Plzeň,  e-mail: milan.krinke@centrum.cz ). Také nahlášení "nejstarší dogy" do téhož datumu.

 

FCI 2012
Závěry valné hromady FCI, konané v Paříži v roce 2011., které přináší nové, všeobecné rasové směrnice FCI pro křížení ras a rasových variací.
Ty jsou od 01. 01. 2012 v platnosti.

Upozorňujeme, že tyto směrnice:
1.    nemají vliv na současném udělování titulu CACIB
2.    nahrazují oběžník č. 36/1973 a závěry z valné hromady z Acapulka 1984

Oběžník 83/2000 z 22.11.2000 je v platnosti.
Tyto směrnice jsou také na naší webové stránce  http://www.fci.be/commissions.aspx.

Podepsán ředitel Y. De Clercq

VŠEOBECNÉ A SPECIFICKÉ SMĚRNICE PRO RASY FCI

# PRO KŘÍŽENÍ RAS A RASOVÝCH VARIACÍ #

ND – nikdy nekřížit skvrnitý x skvrnitý, protože 1/4 vrhu jsou homozygoti se zatížením k letálním  defektům (neslučitelným se životem).

ND – skvrnitá – nekrýt jinou barvou nežli černou. Harlekýn je černá doga s velkým množstvím  bílých  znaků, způsobených geny harlekýna a merle.

ND - modrá – krýt jen s modrý x modrý nebo s černou barvou. Nikdy ne s jinými barvami. Modrá je vybledlým odstínem černé. Tato barva je vyvolána liniovou plemenitbou a zeslabuje barvu očí a nosu.

SEZNAM VARIACÍ RAS, KTERÉ MOHOU BÝT KŘÍŽENY 
235    německá doga    barva   

a/ žlutá

b/ žíhaná

c/ černá   

d/ skvrnitá

e/ modrá