Zápis ze schůze chovatelského kolegia, ze dne 26.11.2011 v Mladé Boleslavi

Přítomni: Adlt, Kovalová, Krsová, Štourač, Václavík

Za RK:    Kučerová

1. Hodnocení bonitace

 Komise ve složení Hodan, Němec, MUDr. Čelakovský posoudila 5 dog, které hodnotí všechny jako velmi pěkné.

Komise ve složení Adlt, Kučerová, Štourač posoudila 8 jedinců velmi dobré úrovně.

2. Kontrola zápisu z minulé schůze 

Projekt Zdravá doga odsouhlasilo chovatelské kolegium jednohlasně jako klubovou směrnici pro sledování zdraví plemene. Chovatelé a majitelé, kteří mají o projekt zájem, mohou podle něho postupovat v jednotlivých částech. Projekt bude k dispozici na internetu.

Hlavní poradce chovu pošle administrátorovi webu platné znění klubového dodatku Zápisního řádu ČMKU.

Hlavní poradce navrhuje vypracovat plný klubový Zápisní řád. Odsouhlaseno jednohlasně, návrh pošle hlavní poradce členům kolegia a výboru k následnému projednání.

3. Ridge

V souladu se zápisem z minulé schůze informuje hlavní poradce kolegium o problematice ridge-vývojové kožní anomálie a s tím spojených problémů. Chovatelské kolegium souhlasí jednohlasně s návrhem, evidovat jedince s ridgem na bonitacích a do jejich kódu zahrnovat písmeno R.

4. Došlá pošta

Paní Mráčková žádá o povolení krytí modrým psem, který má ve třetí generaci žlutého psa (Příloha 1.) Povoleno jednohlasně

Pan Smejkal žádá o dodatečné povolení krytí skvrnité feny žlutým psem. Před projednáním bodu předkládá pan Smejkal výtisk mailové pošty, který má prokazovat, že žlutý Gerald from Minitz není otcem štěněte umístěného v Rakousku. Hlavní poradce vznesl dotaz, zda tímto pan Smejkal stahuje svoji žádost z programu. Po krátkém rozmyšlení pan Smejkal žádá o projednání své žádosti (Příloha 2.)

Hlavní poradce cituje stanovisko FCI, které podle cirkuláře 36/1973 zakazuje křížení variet v rámci plemene, pokud je jim zadáván samostatný CACIB. Výjimky FCI povoluje v souladu s oběžníkem FCI 37/1984. Tyto podmínky chovatelská stanice from Minitz nesplňuje.

Hlavní poradce odpoví panu Smejkalovi, že v souladu s podmínkami FCI nelze uvedené krytí povolit. Pro hlasovala pí. Kovalová, Krsová, Štourač, zdrželi se Adlt, Václavík.

Pan Smejkal má možnost, pokud se objeví nové skutečnosti, tyto následně řešit dle svého uvážení.


5. Různé

p. Václavík upozorňuje na čitelnost přihlášek k zápisu štěňat. Tento problém by mohl být vyřešen používáním počítačů a tiskáren poradci.

p. Adlt žádá o aktualizaci a její zveřejnění Metodického návodu k čipování štěňat německých dog. Aktualizuje Štourač.

p. Václavík upozorňuje na používání termínů ektropium a entropium rozhodčími. Nelze vyloučit, že majitel takto označeného jedince přinese odborné vyjádření, které laické hodnocení rozhodčího popře, čímž mohou na výstavách i bonitacích vznikat problémy.

p. Štourač žádá, aby v přihláškách k zápisu byly barvy štěňat uváděny dle standardu: žlutá, žíhaná, modrá, skvrnitá, černá. U černé barvy rozlišovat černá plášťová a černá plátová. Šedý a porcelánový tygr označovat jako nestandard. Doplňující popis barev, znaků, masky atd. bude uváděn v zápisu o kontrole vrhu v popisu štěněte.

 

Zapsal Milan Štourač