Zpráva pro členskou schůzi – říjen 2011

B. Čelakovská

 

Vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří jste dnes na naše setkání přijeli. Měli bychom zhodnotit po finanční stránce tento kalendářní rok a schválit rozpočet klubu a výši členského příspěvku na rok 2012.

Letošní členská schůze probíhá poměrně brzy, takže ne všechny plánované akce máme splněny, proto ani nejsem schopna přesně říci, jak bude finančně konec roku vypadat.

Čeká nás poslední, čtvrtá, bonitace a vydání 3. čísla zpravodaje.

Seznámím Vás se současným stavem financí klubu, jak se jeví k dnešnímu dni:

-          členské příspěvky – plán byl 140tisíc, skutečnost pouze 120tisíc korun. Máme jen 222 členů.

-          Zpravodaje – plánovali jsme na vydání, včetně poštovného, 80tisíc korun. Zde dle mých předpokladů ušetříme až 20tisíc korun.

-          Nákup pohárů pro nejstarší dogu a ocenění šampionů – plán 3tisíce byl překročen, skutečnost byla 9tisíc korun.

-          KV zatím vychází 15tisíc ztrátová, plán byl 10tisíc ztráta. Zatím na účet klubu nedošly poplatky z Českých Budějovic ani z Mladé Boleslavi za II. klubovou výstavu a výstavu speciální (Memoriál V. Krse).

-          U bonitací a zápisů štěňat si zatím absolutně netroufnu předpokládat hospodářský výsledek.

-          Ostatní položky, jako jsou výcvikové akce, věcná režie, cestovné výboru a kolegií, budou na závěr roku v souladu s rozpočtem.

Hospodaření v letošním roce skončí ztrátou, neboť se zakoupí pravděpodobně v závěru roku notebooky pro poradce chovu.

Co se týká plnění plánu, nebudu opakovat obsah zprávy pana předsedy. Jak jsem uvedla v úvodu, mimo jedné bonitace a jednoho zpravodaje  máme plán splněn.

Na rok 2012 klub neplánuje žádné mimořádné akce, pokud by bylo zapotřebí do plánu zařadit cokoliv nového, tak si myslím, že finanční prostředky bychom našli.

Mám-li předložit dnes návrh rozpočtu na rok 2012, tak v souladu se zkušenostmi z minulých let jsem jej sestavila takto:

 

Členské příspěvky     125                       -5

Zpravodaj                                           -70

Poháry                                                 -8

Vrhy                      38                        

Bonitace                 30                         -35

KV s titulem.KV        90                         -110

II. KV a Sp. výstava    17

ČMKU                                                 -3

EuDDC                                               -20

Výcvikové akce                                    -9

Věcná režie                                         -30

Cestovné                                            -10

300                                                           -300

301                                                            

Členský příspěvek na rok 2012 navrhuji ve stejné výši, tj. 550,-  Kč pro stávající členy (splatný do konce března), 600,- Kč pro členy nové a platiče po 30. březnu. Slevu bych ponechala členům starším 65 let.

K dnešnímu dni má klub na svém kontě 1340 Euro (tj. cca 33 500,- Kč) a 199 766,- korun.

Děkuji za pozornost .