BONITACE V ROCE 2012

Přihlášky na bonitaci

 • Jsou přijímány v místě konání akce od 9.00 do 11.00 hodin.

Veterinární podmínky

 • Všchni psi, kteří se budou vystav účastnit, musí být klinicky zdraví.
 • Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v dobu od 21 dnů do 1-3 let (podle druhu vakcíny) před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině).
 • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeny platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvífiata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 26.5.2003 
 • Psi kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí bonitace zúčastnit.

Podmínky účasti / chovnost CZ

 • Fena či pes starší 18ti měsíců

 • Absolvování národní, mezinárodní, klubové nebo speciální výstavy ve třídě otevřené nebo v mezitřídě s oceněním minimálně „velmi dobrá“ (nutno doložit písemně)
 • Čitelné tetovací číslo nebo funkční čip

 • Vzhledem k zákonu č.77/2004Sb, kterým se zakazuje propagace týrání zvířat, nebude na bonitaci vpuštěn žádný kupírovaný pes


Podmínky účasti / chovnost dle Eu.DDC

 • Všechny podmínky pro chovnost CZ plus:
 • HD A až C včetně
 • Test DNA

Poplatky pro rok 2012:

 • Kč 1500,- (sleva pro členy KCHND na 500,- Kč ), členství je nutno prokázat členskou průkazkou nebo útržkem složenky o zaplacení na daný kalendářní rok.

Místo konání, termíny a složení komisí :

 

03.03.  Ml. Boleslav       1. Petr Němec (H.Kovalová, MUDr.Čelakovský)

                                   2. MVDr.M.Štourač (M.Kučerová, J.Krsová)

03.06.   Obora               1. Miroslav Václavík (M.Kučerová, M.Krinke)

                                   2. Vladimír Adlt (MUDr.J.Čelakovský, J.Hodan)

02.09.  Brno - Žebětín   1. Milan Krinke (P.Němec, M.Václavík)

      neděle                  2. Josef Hodan (MVDr.M.Štourač, V.Adlt)

10.11.   Ml.Boleslav        1. MUDr.J.Čelakovský (H.Kovalová, M.Krinke)

                                   2. Petr Němec (J.Krsová, MVDr. M. Štourač)