KLUB CHOVATEĽOV A PRIATEĽOV NEMECKÝCH DOG
 
Pozýva všetkých chovateľov a milovníkov nemeckých  dôg  na

 K L U B O V Ú    V Ý S T A V U
 

Výstava sa koná v areáli autocampingu Nitrianske Rudno 

Dňa 17.9.2011 /sobota/

 I.     Uzávierka  29.7.2011
 II.    Uzávierka  26.8.2011

 Posudzuje :      p. Levente Miklos, Hu    p. Priehoda Marián, Sk

 

propozice         přihláška

 Prihlášky zasielajte komplet vyplnené s príslušnými dokladmi a dokladom  o zaplatení výstavného poplatku  Informácie : kacinova@nemecka-doga.sk

 Rezervácia ubytovania :
 http://www.camping-nrudno.sk/center.php?str=kontakt&lang=sk