Zápis z jednání výboru KCHND – Obora – 29.05.2011

Přítomni: Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Helena Kovalová, Milan Krinke, Jitka Krsová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík

Omluvena: Božena Čelakovská

Za RK: Renata Daňhová, Martina Kučerová

I. kontrola zápisu z minulého jednání

-Výbor schvaluje postup navržený chovatelským kolegiem, týkající se zápisu štěňat u paní Hrdličkové.

-Příprava KV ve Zbraslavi – memoriál Jany Vicherkové – 19.08.2011

Účast rozhodčích potvrzena, focení zajištěno, propozice jsou vytištěny a rozeslány se zpravodajem 1/2011.

- II. Klubová výstava – České Budějovice

Vystavovatelé si propozice vyžádají sami

- Odpisy psacích strojů – návrhy připraví Jitka Krsová do př. výborové schůze

- Článek MVDr. D. Neumannová  - úkol trvá

II. různé

- Návrhy rozhodčích – požadavek ČMKU -  na ČMKU zašle pan Václavík

- Jaromír Jurčeka – podává návrh na titul šampiona pracovní ND – připraví k projednání podmínky získání tohoto titulu.

- Internet – umisťování inzerce na našich webových stránkách – inzeráty jsou zveřejněny až po schválení.

- Členská schůze – návrh MVDr. Štoourače na jiné místo konání a předávání pohárů jen interšampionům 

zapsala: Jitka Krsová