Tuto metodu doporučuje i Mezinárodní kynologická federace (FCI). Majitelé a chovatelé psů a koček mnohdy tápou v záplavě neúplných a mnohdy i protichůdných informací o RFID. Co tedy “čipování” znamená v praxi?

Čip je plastový váleček velikosti cca 12 x 2 mm se zalisovaným "elektronickým srdcem", které v sobě nese numerickou informaci. Toto číslo je jedinečné a z čipu se nemůže vymazat či ztratit. Dvanácti místná číselná kombinace vylučuje duplicitu čísla. Jednoduše řečeno, na světě neexistují dva číselně shodné čipy. Pravděpodobnost této možnosti se udává poměrem 1 : miliardě. Každý čip začíná identifikací příslušné země. Čipy zaváděné u nás mají předčíslí 09 = ČR a dále následuje vlastní číslo čipu = číslo zvířete. Mikročip neobsahuje žádný zdoj energie. Jeho číselný kód a tím i možnost přečtení je aktivován až energií vyzařovanou z ruční čtecí pistole. Skleněné pouzdro čipu je absolutně nedráždivé pro živou tkáň, čip nemůže díky speciální konstrukci pouzdra kamkoliv cestovat. Nalezení a chirurgické vyjmutí již implantovaného čipu je dosti pracné. Snad jedinou možností je ztráta čipu při psích rvačkách, kdy jeden útočník druhému čip z podkoží jednoduše vykousne.

Pro implantaci čipu jsou mezinárodně stanovená jasná pravidla. U psů a koček se implantuje pod kůži na levou stranu krku zhruba mezi linii obojku a lopatku. K zavedení čipu slouží jednorázová sterilní dutá jehla, ze které se čip do podkoží vytlačí. Princip je stejný jako u obyčejné injekce. Místo vpichu nebolí a nepodléhá zánětům. Pes takto označený si doživotně s sebou nosí tuto elektronickou psí známku, která ho neopustí ani po smrti. Čip svou funkcí kryje celý život zvířete, neboť jeho životnost je garantována minimálně na 25 let.

V České republice se používají dva různě technologicky řešené systémy čipů a odečítacích zařízení. Jden ze systémů je doporučen Komorou veterinárních lékařů ČR a používá ho valná většina kolegů, kteří psy a kočky čipují. Tento systém je kompatibilní i s normami ISO 11784 a 11785, což v podstatě znamená, že je to systém vzájemně kompatibilní. Tento systém reprezentují i registrované typy čipů pod komerčními názvy DATAMARS (Švýcarsko) a INDEXEL (Francie). Doporučeny jsou i výrobky firmy Texas Instruments (USA). Naproti tomu systém EURO I.D. Trovan není Komorou vet. lékařů pro psy a kočky doporučen.

Chovatel, který chce od svého veterináře očipovat psa nebo kočku, by se měl vždy zajímat v jakém systému příslušný kolega čipuje. Použitím Komorou veterinárních lékařů nedoporučovaných čipů se sice očipovanému zvířeti absolutně nic nestane, ale problémy nastanou s možností odečítání čipu. Většina veterinářů totiž pracuje s čipy INDEXEL a DATAMARS a nemají čtecí pistole na odečtení čipu TROVAN. Systém TROVAN lze identifikovat pouze v rámci svého systému. Čtečky systému TROVAN neumí identifikovat čipy INDEXEL, DATAMARS a čipy TEXAS INSTRUMENTS Poněkud jiná je situace s čipováním exotických zvířat. Zde se spíše prosadil systém EURO I.D.Trovan.

Detailní informace můžete obržet na adrese:
Národní registr KVL - centrální evidence
120 56 Praha 2
P.O.BOX 132
mobil 602/611053