V roce 2010 se kolegium rozhodčích nesešlo, ale uskutečnilo se letos v lednu v Mýtě u Rokycan, kde následovala schůze výboru klubu.

V současné době je v našem klubu 8 rozhodčích specialistů pro německou dogu, jeden adept složil úspěšně přijímací zkoušky a je v přípravném kurzu. Dovolte , abych do kolegia rozhodčích přivítal novou rozhodčí, která úspěšně složila závěrečné zkoušky jak teoretické tak praktické Martinu Kučerovou.

Na letošním setkání se diskutovalo o Výstavním řádu našeho klubu který je stále v přípravě. Shodli jsme se, že k Výstavnímu  řádu ČMKU připravíme pouze dodatek, tak aby vyhovoval našemu klubu. Výbor klubu toto následně schválil.

Při tomto setkání jsme se též zaměřili na standard plemene, respektivě na vylučující vady, tak, aby rozhodčí postupoval v souladu se standardem a Výstavním řádem a též se připomnělo zadávání známky „neposouzen“ kde Výstavní řád uvádí, kdy má být zadána tato známka. Připoměli jsme si zadávání známek, pořadí a titulů. Dosti velká polemika byla k čitelnosti posudků, pod které se rozhodčí podepisuje.

Poslední Valná hromada dala za úkol P ČMKU aby připravilo novou směrnici pro delegování rozhodčích na výstavy s upozorněním, že rozhodčí, kteří jsou uvedeni v propozicích by měli posuzovat. V poslední době některé pořádající organizace k tomuto přistupují velice benevolentně a již se to promítá i u našeho plemene.

Děkuji za pozornost.                                                                             Miroslav Václavík