Vážení přátelé, seznámím Vás s chovatelskou činností v krajích Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém za rok 2010.

V těchto krajích bylo odchováno celkem 8 vrhů, což je o jeden více oproti roku 2009.

Celkem se narodilo 78 štěňat, živých 58  a zapsáno bylo 49 štěńat.

Průměr na jeden vrh činí: narozených 9,75 štěněte, živých 7,25 štěněte a zapsáno 6,12 štěněte.

Dle barevných rázů:

žlutí – žíhaní :   1 vrh       narozena 4 štěňata, živá 3 a zapsána taktéž 3 štěňata

černí – skvrnití: 4 vrhy     narozeno 32 štěňat, živých 25 a zapsáno 18 štěňat

modří :                3 vrhy     narozeno 42 štěňat, živých 30 a zapsáno 28 štěňat

nestandardně zbarvená: narozeno jedno mrtvé štěně.

Všichni chovatelé se o své vrhy starali vzorně, všechna ponechaná štěňata i matky štěńat byly ve výborné výživné kondici. Žádné vážné nedostatky nebylo třeba řešit, pouze téměř u všech chovatelů byla stížnost na malou poptávku po štěňatech. Tady bych chtěl připomenout, že je třeba vždy krytí zvážit a vybírat si kvalitního psa. Ze svých zkušeností s poslední doby vím, že zájemci, kteří se na mě obrátí se zájmem o koupi štěněte se již tolik nezajímají o cenu, jako tomu bylo dříve, ale poptávají se po kvalitách rodičů a neméně o zdraví rodičů.

Z tohoto místa bych chtěl poděkovat všem chovatelům a nejenom v uvozovkách z mých krajů, za péči,  kterou svým odchovům věnují a popřát jim mnoho úspěchů do příštího období.

Děkuji za pozornost.                                                                 

 Miroslav Václavík