Vážení dogaři, milí hosté,

Jménem celého výboru Vás vítám na dnešní členské schůzi zde v Mirošovicích. Dovolte, abych zvlášť srdečně přivítal naše čestné členy, pana Miroslava Skálu a Josefa Hodana.

Stalo se již tradicí, že se scházíme v tomto období, abychom zhodnotili uplynulý rok a vytyčili plán pro rok další, nyní 2011.

V roce 2010 se výbor klubu sešel celkem 6x a chovatelské kolegium 5x, kolegium rozhodčích jednalo až letos v lednu v Mýtě u Rokycan. Členské schůze se konaly dvě, jarní zde v Mirošovicích a podzimní v Brně. Klub uspořádal čtyři bonitace na tradičních místech.

Klubové výstavy se uskutečnily opět dvě. Výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz se konala ve Zbraslavi u Brna a druhá klubová výstava, se zadáváním titulů CAC se konala taktéž tradičně při mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích. Naše Speciální výstava německých dog se konala již poněkolikáté na stejném místě  v Mladé Boleslavi.

Výcvikové kolegium mělo v roce 2010 taktéž mnoho akcí o kterých Vás bude informovat ve své zprávě předseda tohoto kolegia.

Redakční rada Zpravodaje pravidelně informuje o dění v klubu, zveřejňuje výsledky výstav, chovatelskou činnost v jednotlivých krajích. Jsou též zveřejňovány zápisy z výborových schůzí, z chovatelského kolegia, členských schůzí, informace ohledně Eu.DDc, termíny výstav apod.

V rámci svých možností jak jsem uvedl již minule, Internet spravuje paní Daňhová s panem Špinarem. Zde se s předstihem objevují veškeré výše uvedené zprávy a informace.

Další tradicí našeho klubu je vyhodnocení vystavovatelské soutěže, předávány poháry Šampionům a vyhlášení nejstarší žijící německá doga. Všem oceněným patří velké poděkování za reprezentaci našeho plemene.

Dovolte mi, abych z tohoto místa poděkoval všem sponzorům, kteří se podílejí na sponzorování našeho klubu.

V roce 2011 již některé kynologické akce proběhly. Národní výstava v Olomouci, Duo CACIB v Brně, bonitace v Mladé Boleslavi. Již za pár dnů se sejdeme opět v Mladé Boleslavi na naší velké akci, kterou je Speciální výstava německých dog – Memoriál Václava Krse. Tuto výstavu by měli posuzovat MUDr Jan Čelakovský a Josef Hodan. Barvy zatím rozdělené nejsou, až dle počtu přihlášených.

V letošním roce se naše Klubová výstava koná opět ve Zbraslavi u Brna pod vedením ředitele výstavy MVDr Milana Štourače a je věnována vzpomínce na naší čestnou členku Janu Vicherkovou. Druhá Klubová výstava bude při mezinárodní výstavě psů v Českých Budějovicích.

Dle plánu proběhnou v roce 2011 bonitace, akce výcvikového kolegia, schůze výboru a chovatelského kolegia, členské schůze. Setkání rozhodčích již proběhlo v lednu.

12. března se konala Valná hromada ČMKU. Náš klub měl dva delegáty a to předsedu a místopředsedu klubu, kteří byli zároveň kandidáty do P ČMKU a Dozorčí rady, oba dva jsme byli zvoleni téměř stejným počtem hlasů.

Tato Valná hromada odsouhlasila některé změny, které budou zveřejněny v kynologickém tisku a na stránkách ČMKU. Např. počty CAC potřebných pro získání Šampiona ČR se vrátily od 1.4.na původní. P ČMKU dostalo za úkol, přepracovat Směrnici pro delegování rozhodčích na výstavy.

Vážení přátelé, dnešní schůze je volební. Dovolte mě, abych současným členům výboru a revizní komise poděkoval za práci, kterou ve svém volném čase pro klub vykonávali. Nebudu nikoho jmenovat, ale jsem přesvědčen, že každý pracoval, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Samozřejmě, že děkuji i všem ostatním, kteří přispívají svou aktivitou k dobrému chodu klubu.

Nově zvoleným členům do výboru a revizní komise, přeji mnoho úspěchů a pohody, při plnění svých povinností, které z té které funce plynou.

Pro dnešní členskou schůzi si osobně přeji, aby to byl příjemně strávený den, jednalo se důstojně a bez emocí. Rok 2011 ať je pro všechny úspěšný.

 

Děkuji za pozornost.                                                                      Miroslav Václavík