Usnesení členské schůze KCHND, konané dne 26. března 2011 v Mirošovicích

 

Členská schůze bere na vědomí:

 

 • zprávu předsedy klubu pana Václavíka o činnosti klubu
 • zprávy jednotlivých poradců chovu (p. Adlt, p. Kovalová, p. Krsová, p. Štourač, p. Václavík) a ústředního poradce chovu p. Hodana
 • návrh na zvolení pana Hodana jako čestného předsedy klubu
 • zprávu o hospodaření za rok 2010 od p. Čelakovské
 • zprávu revizní komise
 • informace o připravované KV  20/8/2011
 • informace od kolegia rozhodčích
 • informace o výcviku p. Jurčeka
 • informace o akci „Doga v nouzi“
 • informace o způsobu volby nového výboru, které podal pan Rezek
 • informace o vystavovatelské soutěži – p. Cardová – a vyhlášení výsledků
 • vyhlášení šampionů (p. Daňhová)
 • vyhlášení výsledků soutěže o nejstaršího psa a fenu ND (p Krinke)
 • vyhlášení výsledků soutěže o pracovního psa a fenu (p. Jurčeka)
 • výsledky voleb nového výboru KCHND a revizní komise

 

Členská schůze ukládá výboru KCHND

 

 • zpracovat návrh na náplň bonitace EuDDC na  zasedání v Drážďanech
 • zabývat se založením dalšího spořícího účtu

 

Členská schůze souhlasí a bere na vědomí

 

 • jednohlasně schvaluje, aby se čestným předsedou klubu stal pan Hodan
 • zprávy jednotlivých funkcionářů klubu

 

                               zapsala: Mgr. Vaňková  Marie