ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KCHND – Mladá Boleslav  – 6. 3. 11

Přítomni: Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Ing. Petra Landová,MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská                    Omluven: Milan Krinke

Za RK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová

I. kontrola zápisu

-Příprava KVpropozice  byly ještě dopracovány, budou vloženy ke zpravodaji 1/2011, který bude rozeslán v závěru měsíce března.

Hlavní sponzor – firma Fitmin – informaci  podal Ing. L. Dostál –  je v jednání, došlo k výměně vedení firmy,  přislíbené sponzorství by mělo být realizováno, podrobnosti budou výboru sděleny. Při dohodě by bylo vhodné umístit logo firmy Fitmin na titulní stranu našich webových stránek (nutné domluvit umístěni s Davidem Špinarem – zajistí MVDr. Milan Štourač) .

Účast rozhodčích a podmínky proplacení posudečného a cestovného – není dořešeno, do 26. 3. 2011 podá informaci Milan Krinke.

Ubytování rozhodčích – předběžně zajistil MVDr. M. Štourač ve Velké Bíteši. Nemá podklady od Milana Krinkeho o složení pokojů.

Doprava  rozhodčích: není dořešena (domluva Milan Štourač a Milan Krinke).

Focení vítězů – zajistí Jaromír Jurčeka.

Návrh MVDr. Milana Štourače - v rámci klubové výstavy uspořádat v pátek

v podvečer  MEMORIÁL JANY VICHERKOVÉ.

– hlasování 1 proti Josef Hodan, 2 se zdrželi – Jaromír Jurčeka a Ing. Petra Landová, 3 pro (včetně předsedy klubu, tedy odhlasováno). Propozice připraví výcvikové kolegium spolu s MVDr. Milanem Štouračem a budou rozeslány spolu s propozicemi KV.

II. KVpropozice by měly být také rozeslány spolu se zpravodajem 1/2011, pokud nebudou připraveny, bude do zpravodaje vložena upoutávka.

Členská  schůze – probrána příprava.

II. výstavní řád KCHND

Výstavní řád klubuvýbor se zabýval přípravou tohoto dokumentu, funkcionáři se shodli na titulech (například KV veteránů, BOB, BIS), otevření třídy seniorů (6-8 let) apod… Na  přípravě se bude dále pracovat (zkouška povah, zdravotní testy apod.).

III. různé

-Informace o hospodaření – (B. Čelakovská) - klub ukončil rok 2010 s kladným zůstatkem Kč 79 797,06 a 593,55 Euro. Do roku 2011 vstupuje klub  s těmito finančními prostředky:  Kč 203 067,80  a  2 417,35 Euro.

- Odpis psacích strojů – protokol připraví ing. Petra Landová.

- Zpravodaj 1/2011 bude dán do tisku v průběhu příštího týdne. Jmenný seznam s funkcemi nového výboru bude do zpravodaje volně vložen.

Ing. Leopold Dostál –  testy zdraví a povahu ND  zahrnout do bonitace Eu.DDC a zveřejňovat  výsledky na webu.

Renata Daňhována našich stránkách jsou všechny výsledky testů u jednotlivých německých dog zveřejněny.

Jaromír Jurčekainzerce na webu – předáno Davidu Špinarovi (nepotvrdil přijetí).

Petr Němecotázka dysplazie u ND, výskyt stále tentýž. Odpovídá MVDr. Dana Neumanová – eliminují se těžké případy.

MVDr. Dana Neumanovápřipraví pro zpravodaj článek o zdravotních testech u německých dog, jejich důležitosti pro chov a nutnosti opakování.

Vladimír Adltmožnost nákupu čipů – servis pro členy klubu. Stručnou informaci o možnostech pro zpravodaj připraví  MVDr. Milan Štourač.

Eu.DDC – jednání zdravotní komise – zúčastní se MVDr. Milan Štourač – výborem doporučeno zjistit rozdíl ceny mezi proplacením cestovného autem a cenou letenky a pak zvolit finančně výhodnější dopravu.

Zapsala: Čelakovská