ZÁPIS Z JEDNÁNÍ CHOVATELSKÉHO KOLEGIA – Ml.Boleslav – 6.3.11

Přítomni: Vladimír Adlt,  Josef Hodan, Jitka Krsová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík                        Omluvena: Helena Kovalová

Za RK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová

I. hodnocení bonitace

1. komise: ve složení předseda Petr Němec, členové Jitka Krsová a MUDr. Jan Čelakovský, zápis Martina Kučerová – posoudila 6 německých dog, všechny byly zařazeny do chovu.

2. komise: předseda MVDr. Milan Štourač, členové Josef Hodan a Vladimír Adlt, zápis I. Dostálová – posouzeno 5 německých dog, 4 zařazeny do chovu, čermé feně DOLOMITA z Perštýnských hradeb byla bonitace odložena (opakování možné po 6ti měsících).

II. kontrola zápisu

- Baterie do čtečekúkol splněn

- Měřidlo – úkol splněn

- Článek o bonitacích Eu.DDC překlad z německého zpravodaje – bude zveřejněn v našem zpravodaji 1/2011

- Barvy v PP  - některé státy Eu.DDC nemají v PP uvedeny barvy předků. Tuto připomínku projedná MVDr. Milan Štourač na jednání zdrav. komise Eu.DDC.

- Krytí a vrhy ve zpravodajiMiroslav Václavík připomíná nutnost uvádět č. zápisu a barvy ND ve zprávách poradců chovu, určených pro zpravodaj.


III. různé

Josef HodanIng. Hana Stavovčíková žádá o povolení experimentálního krytí se psem DJAIHOUN d´Iskandar (v předcích šedý tygr) – povoleno bez připomínek.

Zapsala: Čelakovská