POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KCHND

Místo konání: Nový hostinec U CÍSAŘE“ MIROŠOVICE

Datum konání: 26. března 2011

Zahájení: 10.00 hodin

 

PROGRAM:

- zahájení

- volba komisÍ

- vyhlášení nejstarší dogy v roce 2010

- zpráva o činnosti klubu za rok 2010

- zprávy jednotlivých poradců a ústředního poradce chovu

- zpráva o hospodaření

- zpráva revizní komise

- informace z kolegií

  • příprava klubové výstavy
  • kolegium rozhodčích
  • výcvikové kolegium
  • akce doga v nouzi“

- představení kandidátů

- volby do výboru klubu a revizní komise

- vyhodnocení vystavovatelské soutěže

- vyhlášení šampionů

- vyhlášení nejlepšího pracovního psa a feny

- výsledky voleb

- diskuse a závěr

Všechny členy klubu a přátele německých dog zve k účasti co nejsrdečněji výbor.

Jak na členskou schůzi do Mirošovic: Od Brna: sjezd z D1 na Mnichovice, Benešov, Mirošovice

po sjezdu odbočit vpravo na Mirošovice, na T doleva na Mnichovice, cca po 200 m vpravo Hostinec u Císaře.

Od Prahy: sjezd z D1 na Benešov, Mnichovice, po sjezdu odbočit vpravo na Mirošovice, na T doleva na Mnichovice, cca po 200 m vpravo Hostinec U Císaře.