Mladá Boleslav - Areál Krásná louka
06. 03. 2011 - neděle -  od  9.00 hodin

Komise:
1. předseda PETR  NĚMEC
   členové - Helena Kovalová, MUDr. Jan Čelakovský

2. přeseda  MVDr. MILAN  ŠTOURAČ, CSc.
   členové - Milan Krinke, Vladimír Adlt

Kontrola a měření - Jaromír Jurčeka, MVDr. Dana Neumanová