ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KCHND – MÝTO – 22.01.11

Přítomni: Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Milan Krinke, Ing. Petra Landová,

MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Za RK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová

I. Kontrola zápisu

Vzpomínky na bývalé členy klubupo diskusi odsouhlasen tento postup.

1. Bude zřízena na našich webových stránkách síň slávy pro všechny důležité osobnosti klubu. Zatím zde budou uvedeni všichni členové, kterým bylo uděleno čestné členství.

Vzpomínku na pana Miroslava Sýkoru připraví Vladimír Adlt.

Bude otištěn článek věnovaný M. Skálovi,rozhovor s L. Langmajerem, článek věnovaný K. Měchurkovi a  J. Vicherkové.

MVDr.Štourač připraví materiál k paní Labrousse.

Rozhovor s panem Hodanem připraví MVDr,Čelakovský a B.Čelakovská.

2. Každá klubová výstava bude věnována jedné z osobností. (Hlasování – 6 pro,  MVDr. Milan Štourač se zdržel hlasování). Ve zpravodaji klubu a v katalogu dané výstavy bude zveřejněna vzpomínka na osobnost, které bude KV věnována.  Zároveň pod jménem této osobnosti bude předán pohár nejlepšímu jedinci KV z českého chovu  tento pohár bude sponzorovat Milan Krinke.

Pro tento rok bude klubová výstava věnována paní Janě Vicherkové. (Hlasování 6 pro, Ing. Petra Landová se zdržela hlasování). Vzpomínkový článek připraví MVDr. Milan Štourač.

Příprava klubové výstavy 2011

- KV proběhne 20. srpna ve Zbraslavi. Areál je zarezervován. Smlouvu připravuje k podpisu provozovatel areálu.

- Výstavní výbor: ředitel výstavy MVDr. Milan Štourač, hlavní rozhodčí Miroslav Václavík, členové výstavního výboru – Vladimír Adlt, Božena Čelakovská, Ing. Leopold Dostál, Mgr.Marie Vaňková a Jiří Vrábel.

- Propozice výstavy byly doplněny dle připomínek.

- Sponzor krmení – MVDr., Štourač podává informaci, že firma Fitmin nabídla, že by  sponzorovala  krmením  všechny naše akce -odsouhlaseno, s firmou bude dále MVDr. Milan Štourač o této možnosti jednat.

- Ubytování rozhodčích – bude zajištěno ve Velké Bíteši.

- Péče o zahraniční rozhodčí – eventuální odvoz z letiště a zpět apod. – bude řešena v průběhu příprav výstavy. Zodpovídá MVDr. Milan Štourač a Milan Krinke. Finanční vyrovnání s rozhodčími – dojedná Milan Krinke spolu se oficiálním pozváním na KV.

- KV focení – byla přijata nabídka Jaromíra Jurčeky s tím, že by fotodokumentaci KV zajistili.

Příprava členské schůze -  tato schůze je volební.

- Volební lístky a prezenční listinu připraví B. Čelakovská.

- Volební urnu zajistí Ing. Petra Landová.

- Výbor klubu přednese účastníkům členské schůze návrh, aby byl pan Josef Hodan jmenován čestným předsedou  KCHND.

- Poháry pro šampiony cizích zemí – budou na této schůzi předány.  Několik členů klubu se domluvilo a tyto poháry budou sponzorovat. Informace o této možnosti je zveřejněna na našich webových stránkách.

- Ozvučení areálu – potřebnou techniku doveze Jitka Krsová -  informovat pí Krsovou bude Josef  Hodan.

II.různé

Hospodaření klubu - informaci podala Božena Čelakovská. Klub vstupuje do roku 2011 s cca 210tisíci korunami. Nutné zvažovat technické vybavení klubu pro klubovou a speciální výstavu.

InternetMVDr. Štourač – mělo by dojít ke zveřejnění stávajících platných řádů  (organizační, volební, výstavní řád ČMKU, směrnice pro udělování titulů apod.). Bude doplněno - zodpovídá Renata Daňhová, v elektronické podobě dodá naše řády Božena Čelakovská.

Na titulní stranu  bude umístěna upoutávka na aktuální významné výstavy – zajistí Renata Daňhová.

Psací stroje odsouhlasen odpis kufříkových psacích strojů, které vlastní poradci chovu.

Doga v nouziv plzeňském útulku je umístěna skvrnitá doga. Božena Čelakovská se telefonicky spojí s útulkem a dá kontakt na chovatele. Na internetových stránkách klubu jsou o této fence umístěny podrobnosti.

Zapsala: Čelakovská