ZÁPIS Z JEDNÁNÍ CHOVATELSKÉHO KOLEGIA – MÝTO – 22.01.11

Přítomni: Vladimír Adlt., Josef Hodan, Helena Kovalová,

MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík

Za RK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová

Omluvena: Jitka Krsová

I. kontrola zápisu

Měřidlo  pro potřeby bonitací – zakoupil Miroslav Václavík,

Měřidlo převzal Vladimír Adlt. Při každé bonitaci jej převezme poradce chovu, který bude zajišťovat příští bonitaci.

DNAv časopisu Deutsche Dogge je zveřejněn článek od pana Fischbacha. Bude přeložen a zveřejněn ve zpravodaji 1/2011 – zodpovídá B. Čelakovská.

Čtečky -   do čteček je nutné umisťovat speciální baterie. Paní Landová zjistí typ baterie, které budou klubem do všech čteček zakoupeny.

Bonitační karty – úkol splněn.  Předány karty všem poradcům chovu, kteří bonitace zajišťují.

II.různé

Vladimír Adlt nutné vyřešit  kufříkové psací stroje, které jsou neustále poruchové. Vlastní je všichni poradci chovu. Na výbor bude předložen návrh k jejich odpisu.

MVDr.  Milan Štourač – seznamuje přítomné s článkem, který uveřejnil ve svém zpravodaji rakouský klub ND. Náš klub garantuje čistokrevný chov. O prodeji štěňat rozhoduje pouze chovatel.  

Miroslav Václavíkdle usnesení ČMKU nesmí rozhodčí posoudit psa, pokud jej vlastnil ½ roku před výstavou – týká se i štěňat.

Příručka pro rozhodčíněmecký klub vydal příručku pro rozhodčí. Námět pro jednání Eu.DDC – nechť je příručka k dispozici i pro další členské státy.

Zapsala: Čelakovská