Zápis z jednání výboru KCHND – 27.11. 2010 – Mladá Boleslav

Přítomni: pp. Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Milan Krinke, Ing. Petra Landová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

RK: Dana Neumanová

I. kontrola zápisů

Výstavní řád – Iveta Herinková  předala návrh na členské schůzi. Projednán bude na lednovém  jednání rozhodčích, výboru a kolegií.

Dopis německému klubu, týkající se uznání DNA – úkol pro pana Hodana trvá.

Vzpomínka na bývalé členy klubu – diskutovali Milan Krinke, Miroslav Václavík a MVDr. Milan Štourač. O formě se zatím výbor nedohodl, vrátí se k této důležité otázce na lednovém jednání.

II. klubová výstava 2011

Příprava KV  – ředitelem výstavy jmenován

MVDr. Milan Štourač.

Výstava se uskuteční 20. 08. 2011 ve Zbraslavi. Areál je předběžně zajištěn, nutné zaslat e-mailem objednávku a žádost o vypracování smlouvy–zajistí B.Čelakovská.

Propozice výstavy budou připraveny k projednání na březnovou schůzi výboru včetně návrhu výstavního výboru.

Výbor klubu navrhuje  do výstavního výboru Boženu Čelakovskou – odsouhlaseno.

Od ČMKU jsou termíny a místa výstav schváleny.

III. příprava členské schůze

Členská schůze se uskuteční v Mirošovicích 26. 03. 2010. O zajištění restaurace U Císaře byla požádána Dana Tůmová.

Odsouhlaseno znění pozvánky, všichni funkcionáři si připraví zprávy.

Vyhlášení nejstarší dogy – podklady nutné zaslat Milanu Krinkemu (vč. tel.č. majitele ND – zveřejnit ve zpravodaji 4/2010).

Vystavovatelská soutěž – Martinu Cardovou osloví B. Čelakovská.

Vyhlášení šampionů a předání pohárů

                – Interšampioni (již mnoho roků sponzoruje poháry fa Abrus, Milan Krinke osloví Janu Štětkovou, zda s tímto sponzorováním může klub počítat za rok 2010).

-          Šampioni ČR a Junior šampioni ČR – poháry financuje KCHND

-          Veterán šampion  a Český Grand šampion – sponzoruje Renata Daňhová a Ivan Smejkal

-          Šampioni cizích států – klub hledá sponzora, nebo nebudou vyhlášeni

Vyhlášení a předání pohárů nejlepšímu pracovnímu psu a feně – poháry sponzoruje Olga Baštová.

IV. příprava voleb do výboru a revizní komise klubu

Členská jarní schůze je volební. Výbor sestavil  na základě doplňků od členů klubu tuto kandidátku do výboru KCHND:

Čelakovská Božena, Jurčeka Jaromír, Kovalová Helena, Krinke Milan, Krsová Jitka, Ing. Landová Petra, MVDr. Štourač Milan, Václavík Miroslav.

Kandidátka do revizní komise:

Daňhová Renata, Ing. Dostál Leopold, Kučerová Martina, MVDr. Neumanová Dana, arch. Plesar Zbyněk.

Obě kandidátky budou zveřejněny ve zpravodaji 3/2010.

V. různé

Valná hromada ČMKU –  koná se dne 12.03.2011. Schváleni delegáti Miroslav Václavík a Milan Krinke, kteří budou zároveň kandidovat do předsednictva ČMKU a dozorčí rady.  Nahlášení delegátů a návrhy na kandidaturu zašle B. Čelakovská do 12.01.2011.

Hospodaření klubu – informaci podala Božena Čelakovská. Do roku 2011 budeme vstupovat s cca 150tisící korunami a 2 400 Euro. Rok 2010 bude pro klub finančně v plusu.

Internet

Renata Daňhová – na e-mailovou poštu chodí nespočet proseb o doplnění dat do databáze ND. Jedná se velmi často o dogy ze zahraničí. Miroslav Václavík – webové stránky klubu musí sloužit především členům našeho klubu.

Milan Krinke – dotaz na možnost úpravy odkazů (například proč odkazy na jiné kluby, pokud s nimi úzce nespolupracujeme). Renata Daňhová – budou odstraněny.

Jurčeka Jaromír – možnost inzerovat by měli mít jen členové klubu. Renata Daňhová toto připraví ve spolupráci s panem Špinarem.

Ing. Petra Landová – výbor by mohl zvážit vytvoření zcela nových webových stránek. Miroslav Václavík – touto otázkou se výbor v posledním roce zabýval velmi čaasto a nenašel řešení. Možno se k otázce vrátit po volbách, ale stránky tak, jak je pro klub zpracoval David Špinar a pracuje na nich Renata Daňhová jsou v současné době pro klub zcela dostačující.

Vladimír Adlt – nutno se zabývat čipováním štěňat. MVDr. Štourač – s platností od 01. 07. 2011. bude možno vycestovat do zahraničí jen s čipem. Náš klub by měl štěňata jen čipovat od 01. 01. 2011. Odsouhlaseno bez připomínek, bude zveřejněno ve zpravodaji 3/2010, že štěňata narozená od 01. 01. 2011 budou jen čipována.

MVDr. Milan Štourač a MVDr. Dana Neumanová zjistí možnost zakoupení čipů pro klub a finanční podmínky.

Miroslav Václavík – omluvil se pan Bezzeschi na „únorové Brno 2011“ – delegován ČMKU byl Josef Hodan.

Zapsala Čelakovská