Zápis z jednání chovatelského kolegia – 27.11. 2010 – Ml.Boleslav

Přítomni: pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Helena Kovalová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík

Omluvena: Jitka Krsová

RK: Dana Neumanová

I. kontrola zápisu

Nákup měřidla na bonitaci – pokusí se  pan Václavík. Vyzývá i ostatní přítomné o pomoc při jeho koupi nebo zhotovení.

II. hodnocení bonitace

Josef  Hodan – komise posoudila 9 německých dog, do chovu byly zařazeny. Předvedl se spíše slabší průměr.

Jan Čelakovský – posoudili 6 dog, všechny byly do chovu zařazeny. Předvedli se asi 3 jedinci, kteří komisi pro svoje kvality zaujali.

Miroslav  Václavík – nutné se při bonitování více věnovat povahám.

Milan Štourač – na Eu.DDC se projednávala otázka posuzování povah a pro chovnost Eu.DDC bude posouzení povahy součástí bonitace.

III. různé

DNA – Josef Hodan – dopis panu Fischbachovi – úkol trvá

Čtečky – Vladimír Adlt – špatně fungují.

Příští bonitaci všichni poradci chovu čtečky přinesou s sebou, opatřené novými bateriemi.

Krycí listy – nejsou u poradců chovu k dispozici.  Tisk zajistí B. Čelakovská a poradcům chovu zašle.

Žádost o krytí – paní Olga Baštová  žádá o povolení krytí feny DRAGONDA Quincy Etc. psem BELANOS d´Iskandar (matka je šedý tygr). Odsouhlaseno bez připomínek.

Bonitační karty – Miroslav Václavík – je nutné, aby poradci chovu, zodpovědní za bonitace měli k dispozici bonitační karty. V současné době má bonitační karty  Milan Štourač, předány na místě Vladimíru Adltovi a Božena Čelakovská přiveze tyto karty panu Václavíkovi na lednovou schůzi.

Pan Ruzha -  chov modrých dog – vrh B – jeden rok starý pes má amputovaný ocásek. Pan Ruzha vznes dotaz, jak má postupovat na výstavách a při bonitaci, zda bude možné pejska uchovnit.

Odpověděli MVDr. Milan Štourač a Miroslav Václavík – v roce 2011 by měl být schválen nový standard. K vyřazení z chovu z uvedeného důvodu by dle nového standradu ND  nemělo pravděpodobně dojít, na výstavě by mohl být posouzen. Byla doporučena i výstava, kde je delegován zahraniční rozhodčí.

Zapsala - Čelakovská