Pozvánka na členskou schůzi
 
Místo konání         restaurace Bohéma, Janáčkovo divadlo, Rooseveltova 31-7, Brno
Datum konání       30. října 2010
Zahájení v             10.00 hodin
 
Program :
 
  • Zahájení
  • Přednáška veterinárního lékaře
  • Přehled o činnosti klubu
  • Zhodnocení klubové výstavy
  • Informace z jednání chovatelské komise a z jednání delegátů Eu.DDC
  • Výcvikové akce
  • Plán činnosti a rozpočet na rok 2011
  • Vystavovatelská soutěž
  • Diskuze a závěr
 
Všechny členy klubu a přátele německých dog co nejsrdečněji zve výbor klubu.