Zápis z jednání výboru KCHND – 18. září 2010 – ŽEBĚTÍN

Přítomni: pp. J. Hodan, , J. Jurčeka,  Ing. Petra Landová, M. Václavík,

B. Čelakovská

Omluveni: pp. Milan Krinke, MVDr. Milan Štourač

RK: MVDr. Dana Neumanová

I. kontrola zápisů

- Historie klubu – úkol trvá

- Výstavní řád KCHND – úkol pro pí Herinkovou trvá, návrh by měl být předložen na příštím jednání výboru (listopad 2010).

- KV propozice – v následujících ročnících KV dbát na dvojí ceny – pro členy a nečleny klubu.

- Seznam chovných psů  dle Eu.DDC – na webových stránkách zveřejněn, ve zpravodaji bude uveden v č.3/2010.

- Gratulace – pan Adlt zajistil  potřebné dokumenty k blahopřání k významnému životnímu jubileu pana Skály.

- KV 2010 – pan Václavík poděkoval všem za přípravu výstavy. Organizace byla bezchybná, jediným  malým zádrhelem  byly pozdní obědy pro rozhodčí.

B. Čelakovská – podala stručnou informaci o finančním výsledku KV. Ta bude cca 10-15 tisíc zisková. Vyslovila poděkování především firmě Abrus za sponzorování pohárů dále pak firmám Fitmin a Calibra za věcné dary.

Paní Prucková – odsoudila chování pana Donátiho.

Pan Chmela – špatná prezentace výstavy na webových stránkách – odpověděli pp. Václavík a Čelakovská – výstava byla prezentována ve zpravodajích KCHND rok předem.

II. členská schůze

Jarní členská schůze – volební – 26. 03. 2011 Mirošovice – restauraci zajistí pí Tůmová.

2. členská schůze v roce 2011 – termín a místo budou upřesněny.

III. různé

- DNA –  bude odeslán dopis německému klubu  (v případnou pomoc při překladu zajistí p.Čelakovská) – zodpovídá p.Hodan

- Pan Jurčeka podává informaci o Bendově memoriálu – uskutečnil se v Roudnici n. Labem s počtem 16 účastníků. Vítězem se stal ČAD Z JOSEFOVSKÝCH BUD.

- pí Čelakovská – klub má pouze 224 členů

                         -  převzala materiály, týkající se chovu ND, od pana Langmajera

- MVDr. Neumanová – shromažďováním materiálů by měl být někdo pověřen.

  p.Václavík – má na starosti hospodář klubu – bude řešeno po volbách.

- Příprava KV pro rok 2O11 se projedná na příští schůzi výboru.

Zapsala - Čelakovská