K l u b  c h o v a t e ľ o v  a  p r i a t e ľ o v   n e m e c k ý c h  d ô g  n a  Slovensku


           Pozýva všetkých chovateľov a milovníkov nemeckých dôg

na

 

              K L U B O V Ú    V Ý S T A V U

propozice a přihláška

Dňa : 17.10.2010 / nedeľa /

Miesto : Topoľčianky / pri Zlatých Moravciach /

Futbalový štadión TJ TATRAN

II. uzávierka do 20.09.2010

Posudzuje : Krinke Milan / CZ

Rezervácia ubytovania a informácie o výstave : lucia.frajkorova@gmail.com

Ubytovanie je priamo v areály KV , pri rezervácii uvedťe: Meno , a počet osôb

Otvorená trieda: Mimo konkurencie / šedý tiger

Zvieratá narodené po 01.01.2010 , zaradené podľa veku do tried v deň výstavy

 

Zadávanie titulov :

CAJC- klubový víťaz v tr. mladých

CAC – klubový viťaz v triede stredne, otvorenej, šampionov , veteránov

res , CAC

BOB – nastupuju KV z tried mladých, strednej , otvorenej , šampionov, veteránov 

BIS – nastupujú viťaz BOB / farebny raz cierna+harlekýn  /modrá / /žltá+žíhaná /  viťaz KV

Najkrajšie baby KV

Najkrajsí dorast KV 

 

Súťaže :

Najkrajší pár KV

Najlepšia chovateľská skupina KV

Prihlášky zasielajte komplet vyplnené s príslušnými dokladmi , a dokladmi o platbe výst.poplatku , vystavovatelia z ČR majú možnosť platit v deň výstavy za poplatok uvedený na prihláške .