ZÁPIS Z JEDNÁNÍ CHOVATELSKÉHO KOLEGIA – OBORA – 30.5.2010

 

Přítomni: pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Jitka Krsová, Helena Kovalová, Miroslav Václavík

Omluven: MVDr. M. Štourač

Za RK: MVDr.D.  Neumanová

I. hodnocení bonitace

1.komise – ve složení pp. Josef Hodan (předseda), Vladimír Adlt a Milan Krinke (členové) – posoudila 6 německých dog, všechny zařadila do chovu.

2. komise – Miroslav Václavík (předseda), Jitka Krsová a MUDr. J. Čelakovský (členové) – posoudila 12 dog a všechny zařadila do chovu. Projevily se problémy se slabším předhrudím a spáditou zádí, naopak předvedení jedinci byli vesměs výborných povah.

II. kontrola zápisu

 

- Chovnost Eu.DDC – povinnost odběru krve pro DNA. Adresy akreditovaných pracovišť (v Hradištku a v Brně)  jsou uvedeny na našich webových stránkách a budou zveřejněny i ve zpravodaji.  Klinika v Hradištku provádí DNA pouze z krve a archivuje.

- Měřítko na bonitace – je objednáno (MVDr. Štourač).

- Informaci do zpravodaje, týkající se zápisů do PP u jedinců se žlutým a modrým faktorem, předložil p. Josef Hodan a bude zveřejněna v 2/2010.

III. Různé

Projednána žádost pí Olgy Baštové o povolení krytí feny ENIGMA Quincy Etc. (skvrnitá) černým psem DARKANGEL du Mont Toise (LOF2D.AL.69473/8988).

Odsouhlaseno bez připomínek.

 

Zapsala – Čelakovská