Zápis z jednání chovatelského kolegia  – 20.03.2010 – Mirošov
Přítomni: pp. Josef Hodan, Jitka Krsová, Helena Kovalová, MVDr. M.
Štourač, Miroslav Václavík

Chovatelské kolegium projednalo žádost p. Milana Krinkeho, týkající se krytí modré feny NANCY CEVELOB v zahraničí. Krycím psem by byl modrý pes JUPP v.d. Wolfshohle, který má ve druhé generaci předků skvrnitého jedince. Pes je v DDC chovný a používán v chovu modrých.

Chovatelské kolegium jednohlasně schválilo tuto žádost dne 20.3.2010.

Zapsala – Čelakovská