Zápis z jednání výboru KCHND – 20.03.2010 – Mirošov


Přítomni: pp. J. Hodan,  M. Krinke, J. Jurčeka, MVDr. M. Štourač, M. Václavík, B. Čelakovská
Omluvena: Z. Bartončíková

I. jmenování pí Labrousse čestnou členskou klubu Výbor se vrátil k otázce jmenování pí Labrousse čestnou členkou KCHND (námět přednesen MVDr. Š�ouračem na posledním jednání výboru a odložen). Výbor souhlasí, návrh bude přednesen k odsouhlasení členské schůzi.

Zapsala – Čelakovská