Zpráva revizní komise.

 

 

Za rok 2009 budou jednotlivé účetní doklady teprve podrobně překontrolovány, jelikož se za revizní komisi nemohl nikdo zúčastnit březnové bonitace a schůze výboru KCHND.

Nicméně paní Daňhové, jako ekonomce pověřené předsedou RK kontrolou účetnictví, byly celkové podklady za rok 2009 již zaslány. V dosud zkontrolovaných dokladech nebyly shledány finanční rozdíly. Formální  nedostatky byly přesně specifikovány a s paní Čelakovskou projednány. Příjmy a výdaje budou v roce 2010 přiřazeny ke konkrétním činnostem klubu, tak jak k nim skutečně patří. To znamená, že pokud se akce přesouvá z roku na rok, budou důsledně sledovány zůstatky a návazně bude akce vyhodnocena v každém roce, ve kterém proběhla. Jedná se například o příručku chovu ND nebo členské příspěvky.

V uplynulém roce se zástupci revizní komise zúčastnili většiny akcí pořádaných klubem. Na těchto akcích neshledala RK nedostatky vůči řádům a stanovám klubu a také v tomto smyslu nedostala žádný podnět.

Za revizní komisi přeji všem dogařům úspěšný rok 2010.

 

Daniela Neumanová