Jarní závod  2010


Datum konání: 8.5.2010

Místo konání: areál MSKS – Zbraslav u Brna

Rozhodčí : Pouč Alois

Figurant:  : Dundálek Miloš

 

Kategorie: závodí se podle NZŘ

1) ZZO

2) ZM

3) ZVV1

4) ZVV2

5) kategorie štěňat od 4 do 10 měsíců -poslušnost podle ZM

Pes mladší 6ti let nesmí startovat v nižší kategorii než ze které má složenou zkoušku.

 

Časový program 7:00 -7:30 hod. – prezentace , 8:00 hod nástup a zahájení závodu

 

V případě velkého počtu závodníků v kategoriích ZM,  ZVV1 a ZVV2 si pořadatel vyhrazuje právo začít stopu před zahájením závodu a to v 6.00 hod.

 

Startovné:. Uzávěrka  500 Kč ( členové KCHND sleva na 250 Kč)

                   Po uzávěrce 600 Kč ( členové KCHND sleva na 300 Kč)

Po uzávěrce se budou přijímat přihlášky pouze v případě nekompletního obsazení závodu .

 

Vet. podmínky: Očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině a infekčním chorobám

(ne starší 1 roku a ne mladší 1 měsíce)

 

Podmínky účasti:

 

Znát propozice závodu a zkušební řád a řídit se jimi.

Plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů

Háravé feny hlásit pořadateli před zahájením závodu

Předložit očkovací průkaz s platným očkováním

Všichni účastníci obdrží diplom a věcné ceny, první tři v každé kategorii poháry či plakety.

Protest může být podán písemnou formou v kanceláři pořadatele před ukončením

posuzování závodu současně se složením jistiny ve výši 500,-Kč, která při rozhodnutí v

neprospěch stěžovatele propadne.

Dle zákona č.77/2004 Sb. platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech

sportovních a veřejných akcích.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu

psa.

Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost.

 

Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení startovného, jinak bude přihláška vrácena. Při přihlášce mailem ,čitelná  kopie v příloze.

Členové KCHND připojí k přihlášce kopii o zaplacení čl. příspěvku nebo kopii čl. průkazky.

 

 Pro rozlišení plateb před uzávěrkou rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Pes může být přihlášen pouze do jedné kategorie. Přeřazování a vyřazování

psů po uzávěrce není možné.

 

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň-město, č.ú. 446 30 311/0100

 

Do zprávy pro příjemce uvádějte JZ jméno psovoda ( příklad JZ Jan Novák ) a

specifický symbol 08

___________________________________________________________________________

Uzávěrka přihlášek : 10.4.2010

 

Přihlášky a informace:

Jaromír Jurčeka             e-mail : jurceka.j@seznam.cz

                                       tel.   605 159 869