Členská schůze KCHND

 

PROGRAM:

 • zahájení
 • volba mandátové a návrhové komise
 • zpráva o činnosti klubu za rok 2009
 • zpráva jednotlivých poradců a ústředního poradce chovu
 • zpráva o hospodaření
 • zpráva revizní komise
 • informace z kolegií
 • příprava klubové výstavy 2010           
 • akce „Doga v nouzi“
 • vyhodnocení vystavovatelské soutěže
 • vyhlášení šampionů
 • ocenění Pracovního psa a feny 2009
 • vyhlášení nejstarší dogy v roce 2009
 • diskuze a závěr

Srdečně zve výbor klubu