Zápis z jednání výboru – Mladá Boleslav – 07. 03. 2010

 

Přítomni: Josef Hodan, MVDr. Milan Štourač, CSc.,  Miroslav Václavík,

Božena Čelakovská

 

Omluveni: Zlata Bartončíková, Milan Krinke, Jaromír Jurčeka

Za RK omluveni: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová

 

I. kontrola zápisů

 

- Shromažďování materiálu pro vydání příručky o historii klubu – úkol pro pp. Hodana a Štourače trvá, průběžně bude podávána informace.

 

- Výstavní řád klubu – návrh připravila a k další diskusi předložila pí Iveta Herinková. MVDr.Štourač předá Ivetě Herinkové požadavky, co by měl řád přibližně obsahovat.

 

- KV 2010 – smlouva s areálem ve Zbraslavi je podepsána, projednány, doplněny  a odsouhlaseny předložené propozice. Výstavní výbor je doplněn na návrh ředitele výstavy  o tyto členy klubu: Jiří Vrábel a Ing. L. Dostál.

- Veterinární podmínky – dle vzoru z propozic KV je nutné opravit pozvánky na bonitace ve zpravodaji a na www. stránkách klubu.

 

- Internet – úkol pro p. Jurčeku, aby projednal možnosti spolupráce s pp. Tichým a Čapkovou trvá.  Pan Štourač – měli bychom se snažit nezávisle na nynější internet o založení nových www. stránek klubu. Tato otázka bude diskutována.

 

- Vyznamenání ČMKU – schváleno udělení vyznamenání panu Ladislavu Langmajerovi. Na setkání klubů dne 13. 03. v Praze jej převezme p. Václavík a příležitostně předá paní Věře Langmajerové.

 

- Poháry pro šampiony za rok 2010 – klub  zajistí pro české a veterány. Sponzorování Interšampionů přislíbila opět  firma Abrus.  Na financování šampionů cizích zemí hledá klub sponzora.

 

- Hospodaření klubu za r. 2009 – do roku 2010 vstupujeme s částkou 1 823,80 Euro a 126 970,74Kč. Informaci podala Čelakovská.

- Ostatní body zápisů splněny.

 

II. problematika chovatelského kolegia

Nestandardně zbarvená štěňata

Jedinci, jejichž potomci se narodí v jiném barevném rázu, budou u své barvy mít v PP poznámku toho kterého barevného faktoru. Spojení rodičů se nesmí opakovat.

 

Nákup kovového měřidla pro měření německých dog na bonitacích – odsouhlaseno. Požádán MVDr. Štourač o zakoupení.

 

III. příprava členské schůze

 

- Všichni funkcionáři si připraví zprávy.

 

- Poháry pro šampiony zajišťuje p. Krinke ve spolupráci s firmou Abrus. Bude v plné míře využit dobropis za vrácené poháry z KV a výstavy Eu.DDC.

 

- MVDr. Štourač – žádá o doplnění programu o prezentaci firmy FITMIN, která bude hlavním sponzorem letošní klubové výstavy. Zároveň žádá o zveřejnění upoutávky na klubových stránkách (paní Daňhovou požádá pí Čelakovská).

 

IV. různé

 

- Pan Václavík – informuje o nabídkách, které došly e-mailovou poštou na uspořádání klubových akcí. Prostory nejsou pro nás vyhovující.

 

- MVDr. Štourač – měla by se zřídit síň slávy na našem webu. Odsouhlaseno s tím, že

byl  dr. Štourač zároveň požádán o stručné náměty, které by opravňovaly členy klubu ke vstupu do této síně slávy.

 

- 28. března 2010 se pan MVDr. Štourač zúčastní jednání komise pro zdraví a standard Eu.DDC v Lucembursku.

 

- Dne 28.04. se dožívá 75 let pí Labrousse. Pan Štourač navrhuje, aby se stala čestným členem našeho klubu. Bude projednáno na příští výborové schůzi.

 

Zapsala - Čelakovská