Zápis z jednání chovatelského kolegia – Mladá Boleslav – 07. 03. 2010

 

Přítomni: Vladimír Adlt, Josef Hodan, Helena Kovalová,  MVDr. Milan Štourač, CSc., Miroslav Václavík

Omluvena: Jitka Krsová

 

I. hodnocení bonitace

1. komise, které předsedal pan Němec, posoudila 8 německých dog, všechny zařadila do chovu. Členové komise byli pp. Josef Hodan a Helena Kovalová. Předvedení jedinci byli hodnoceni jako mírně nadprůměrní.

Druhé komisi předsedal pan MVDr. Štourač, členy komise byli pp. Miroslav Václavík a Vladimír Adlt. Posoudili celkem 12 německých dog, zařadili všechny do chovu. Také v jejich komisi se předvedly dogy v lepším průměru. Tato komise provedla dvě rebonitace, obě rebonitované fenky byly puštěny do chovu.

 

II. kontrola zápisu

- Chovnost Eu.DDC – platí ode dnešní bonitace nové podmínky. Ty se plní.

 

- Hliníkové měřidlo na bonitace – p. Hodan navrhuje nákup, bude projednáno na schůzi výboru.

Zapsala Čelakovská