Klub chovateľov a priateľov

nemeckých dôg  SR

 Usporiada

 ŠPECIÁLNU   KLUBOVÚ  VÝSTAVU

 Dňa  27.03.2010 /sobota

 NITRA Výstavisko AGROKOMPLEX

 

Posudzuje : Priehoda Marián / SK

 

Po ukončení výstavy prebehne „  JARNÁ BONITÁCIA „

/Prihlášky a žiadosti na bonitáciu , zasielajte poštou na adresu

p. Priehodu –poradca chovu , adresa je uvedená na stránke klubu /

 

Dodržujte termín uzávierok , platba na mieste len pre vystavovateľov zo zahraničia a vystavovateľov z ČR – za poplatok uvedný na prihláške .Prihlášky zasielajte čitateľne vyplnené , so všetkými potrebnými dokladmi , ináč prihlášky nebudú prijate /

 

Prihláška je dostupná na klubovej stránke :

www.nemecke-dogy.sk

 

Informácie :

Frajkorová Lucia / 0918 340 437 / po 15.00 hod.

e-mail : lucia.frajkorova@gmail.com