BONITACE V ROCE 2010

Přihlášky na bonitaci

 • Jsou přijímány v místě konání akce od 9.00 hodin.

Veterinární podmínky

 • Všchni psi, kteří se budou vystav účastnit, musí být klinicky zdraví.
 • Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v dobu od 21 dnů do 1-3 let (podle druhu vakcíny) před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině).
 • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeny platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvífiata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 26.5.2003 
 • Psi kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí bonitace zúčastnit.

Podmínky účasti / chovnost CZ

 • Fena či pes starší 18ti měsíců

 • Absolvování národní, mezinárodní, klubové nebo speciální výstavy ve třídě otevřené nebo v mezitřídě s oceněním minimálně „velmi dobrá“ (nutno doložit písemně)
 • Čitelné tetovací číslo nebo funkční čip

 • Vzhledem k zákonu č.77/2004Sb, kterým se zakazuje propagace týrání zvířat, nebude na bonitaci vpuštěn žádný kupírovaný pes


Podmínky účasti / chovnost dle Eu.DDC

 • Všechny podmínky pro chovnost CZ plus:
 • HD A až C včetně
 • Test DNA

Poplatky pro rok 2010:

 • Kč 1500,- (sleva pro členy KCHND na 500,- Kč ), členství je nutno prokázat členskou průkazkou nebo útržkem složenky o zaplacení na daný kalendářní rok.

Místo konání, termíny a složení komisí :

 

07. 03.  Ml. Boleslav   1.předseda P. Němec, členové M.Krinke, H. Kovalová

/neděle/                  2. předseda MVDr. M. Štourač, členové V.Adlt, MUDr.J.Čelakovský

 

30. 05. Obora              1. předseda M. Václavík, členové J.Krsová, MUDr. J. Čelakovský

/neděle/               2. předseda J. Hodan, členové M. Krinke, V.Adlt

 

18. 09.  Žebětín             1. předseda V. Adlt, členové H.Kovalová, MVDr. M. Štourač

/sobota/                 2. předseda M. Krinke, členové P.Němec, J.Krsová

 

27. 11. Ml. Boleslav     1. předseda MUDr.J. Čelakovský, členové M.Krinke, M.Václavík

/sobota/                2. předseda J. Hodan, členové H.Kovalová, P.Němec