Zápis z jednání výboru – Mýto – 17. ledna 2010

 

Přítomni : pp. Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Milan Krinke, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

RK: Renata Daňhová

Omluveni: MVDr. Milan Štourač, Zlata Bartončíková

 

I.kontrola zápisů

Příručka o historii klubu – úkol trvá. Do vydání příštího zpravodaje připraví pp. Hodan a Štourač základní  historii  klubu (např. předsedové, poradci chovu, klubové výstavy pod….)

Výstavní řád klubu – úkol pro pí Herinkovou trvá

Zpravodaj  - bude vydáván 3x ročně – duben, září a prosinec.

Rebonitace – výbor projednal odvolání  pí Huškové, která žádá o rebonitaci modré fenky Prisila Cevelob. Odpoví pí Čelakovská.

KV 2010 – 21. srpna 2010.  Smlouva zatím není podepsána, ale s termínem počítá areál ve Zbraslavi. Ředitelem výstavy jmenován MVDr. Milan Štourač, členem výstavního výboru  je  pan Adlt. Dále výbor klubu deleguje do výstavního výboru pí Čelakovskou (s  ohledem na její funkci ekonomky klubu). Pan MVDr. Štourač předloží do příštího jednání výboru jmenovitě doplnění výstavního výboru  a propozice výstavy, aby mohly být odeslány členům se zpravodajem č.1/2010.             Rozhodčí pro jednotlivé barevné rázy

žlutí      Josef Hodan

žíhaní    Vladimír Adlt

černí     Petrá Němec

skvrnití Miroslav  Václavík – spolu s funkcí hlavního rozhodčího výstavy

modří    MUDr. Jan Čelakovský

Pokud bude málo přihlášených jedinců v barvě  žíhané, budou tito spojeni do kruhu s barevným rázem žlutých.

Čekatelé na funkci rozhodčího – zkoušek se zúčastnili po splnění předepsaných požadavků  pp. Kučerová (zkoušku absolvovala bezchybně, bude hospitovat a připravovat se na závěrečné zkoušky) a p.Klobása (neuspěl).

Další zájemci o čekatelství se připravují prací v kruhu na výstavách a bonitacích.

Internet – pan MVDr. Štourač zaslal před jednáním výboru návrh na prezentaci klubu na webových stránkách.  Výbor tuto otázku podrobně diskutoval, probral náměty všech zúčastněných i písemných námětů p. MVDr. Štourače a usnesl se na tomto řešení:

Pan Jurčeka osloví pp. Tichého  a Čapkovou. Požádá je  o sdělení jejich představ  na možnosti spolupráce.

Nadále webové stránky povede ve spolupráci s panem Špinarem Renata Daňhová s tím, že dojde k některým změnám, které bude překládat výbor (překlad do angličtiny a němčiny důležitých klubových akcí – výstav pořádaných klubem, výcvikových akcí  apod.)

Je nutné zabývat se inzercí, aby ji neblokovaly inzeráty štěňat bez PP a inzeráty několikrát za sebou opakované.

Organizační řád – bude projednán na příštím výboru z důvodu dnešní neúčasti p. MVDr. Štourače.

Eu.DDC – Litva – Vilnius – 11. a 12. září 2010.

Jako rozhodčí na výstavy je Litevským klubem pozván  MVDr. Milan Štourač, zároveň bude náš klub reprezentovat jako člen chovatelské komise.

Jednání  členských zemí Eu.DDC a výstav se za náš klub zúčastní pp. Krinke a Václavík. Odsouhlaseno bez připomínek.

 

II. různé

Setkání klubů – ČMKU svolává na 13. března 2010 – odsouhlasena účast pp. Václavíka a Čelakovské.  Pro toto jednání výbor navrhuje (jednohlasně) podat návrh na ČMKU – předání vyznamenání  - pro pana Ladislava Langmajera. Návrh připraví ve spolupráci s předsedou klubu p. Václavíkem pí Čelakovská.

Finanční spolupodílnictví -  mezinárodní výstava Praha,  1. – 2. května 2010 – pozván pan Michael  Neugel – pořadatel požaduje  50% nákladů na cestovné uhradit naším klubem (ostatní náklady spojené s posuzováním hradí pořadatel výstavy). Odsouhlaseno bez připomínek. Předseda klubu p. Václavík podepíše smlouvu na úhradu 50% cestovného pro tohoto zahraničního rozhodčího.

Milan Krinke – každý rok máme na výstavách delegovány 2 až 3 zahraniční rozhodčí, což je pro naše vystavovatele velmi pozitivní.

Hospodaření za rok 2009 – stručnou informaci podala pí Čelakovská. Rok skončí v mírném plusu, celkem klub bude vstupovat do roku 2010 s částkou kolem 120 000,- Kč a 1 800 Euro. Do konce roku proběhne doúčtování a bude podáno daňové přiznání.

Ocenění šampionátů – poháry pro tento rok jsou zajišťovány takto:

Fa Abrus – sponzoruje poháry pro Interšampiony (výbor děkuje za tuto mnohaletou pomoc).  KCHND zajistí poháry pro české šampiony, šampiony ze třídy veteránů a junioršampiony. Pro vyhodnocení šampionátů za rok 2009  budou využity poháry, které má klub skladovány ve firmě Abrus.  Zajistí p. Milan Krinke.

V roce 2010 klub nemůže zajistit poháry pro šampoiony cizích zemí. Klub vyzývá  členy a příznivce plemene německá doga, kteří by mohli tuto kategorii pohárů sponzorovat (šampioni cizích států - dogy v majetku členů našeho klubu), aby se přihlásili na adrese klubu – děkujeme.

Za rok  2010 bude klub  oceňovat poháry tyto kategorie: čeští šampioni a veteráni. O sponzorování pohárů pro Interšampiony bude opět požádána firma Abrus

J. Jurčeka – logo časopisu Pes přítel člověka je umístěno na našem webu, časopis dá na svoje stránky odkaz na náš web a bude doplňovat eventuální upoutávky na naše akce.

Renata Daňhová – prezentace výstav na webu klubu – na národní a mezinárodní výstavy bude umístěn jen odkaz na ČMKU.

Korespondence – od ČMKU došly potvrzené  termíny výstav pořádané klubem.

- KCHMPP – žádost o zařazení plemene německá doga na výstavu psů konanou 29. 5. 2010 v Lounech. Odsouhlaseno bez připomínek – odpoví pí Čelakovská.

Výstava Eu.DDC a KV – Šiklův mlýn – stále jsou nevyřízené žádosti o udělení titulu Junioršampion a  Šampion ČR. Nutné sdělit žadatelům, že do zahraničí je možné diplom zaslat až po úhradě 20,- Euro. Zajistí p. Krinke.

Chovatelské kolegium – výbor žádá, aby se chovatelské kolegium na svém příštím jednání zabývalo otázkou nositelů jinobarevného faktoru.

 

Zapsala - Čelakovská