Zápis z jednání chovatelského kolegia – Mladá Boleslav – 14.11.09

 

Přítomni: pp. Vladimír Adlt,  Helena Kovalová, Jitka Krsová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík

Za RK: MVDr. Dana Neumannová

I. hodnocení bonitace

1. komise ve složení: předseda Josef Hodan, členové Vladimír Adlt,  MUDr. Jan Čelakovský a  zápis Helena Kovalová,  posoudila 13 německých dog.  Jedna modrá fena vyřazena z chovu.

2. komise – předseda MVDr. Milan Štourač, členové Miroslav Václavík, Milan Krinke a zápis Martina Kučerová, posoudila 10 německých dog. Jednomu modrému psu byla odložena bonitace o 6 měsíců.

II. kontrola zápisu

Z posledního zápisu nestanoveny žádné mimořádné úkoly.

III. různé

- Josef Hodan informuje přítomné, že obdržel od německého klubu návrh nového standardu německé dogy, který byl předložen 25. 10. 2009 ke schválení na FCI.

Mimo jiné změny zahrnuje i chov šedých tygrů.

- Miroslav  Václavík – je nutné se zamyslet nad předváděním dog při bonitacích. Tato špatná úroveň se pak projevuje i na výstavách.

-  Jitka Krsová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík, Josef Hodan  –  chovnost Eu.DDC – po diskusi stanoveny toto podmínky: s platností od 1. 1. 2010 je  nutné, aby majitel německé dogy pro chovnost EuDDC  doložil vyhodnocení DKK a  DNA a předal při bonitaci společně s kopií PP.  Zkouška povahy bude prováděna při měření a v kruhu.