Zápis z členské schůze – 31. října 2009 – Brno Bystrc

 

 I.                   zahájení

Jednání zahájil předseda klubu p.Václavík, přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomné členy výboru, kteří se z rodinných důvodů nemohli jednání zúčastnit.

Jmenovitě p.Čelakovská, Krinke, Hodan, Bartončíková

 

II.                Zhodnocení výstav v roce 2009

Velmi dobře byly hodnoceny všechny proběhnuvší výstavy v tomto roce

Klubová výstava organizační výbor měl vše řádně připraveno, za počasí se nemohlo a vše bylo řešeno operativně.

Školení Eu.DDC i další jednání v rámci Eu.DDC byla řádně připravena a proběhla ke spokojenosti zúčastněných.

Zhodnocení KV pronesl i ředitel výstavy p. Němec, p.MVDr.Štourač se k dané výstavě vyjádřil již ve zpravodaji.

 

III.             Jednání delegátů Eu.DDC

Přečetl p.Václavík

 

IV.              Zpráva z výcviku

Přečetl p.Jurčeka

 

V.                 Zpráva ekonoma

Přečetl za nepřítomnou ekonomku p.Václavík. Schválen rozpočet na rok 2010.

 

VI.              Zpravodaj

Vzhledem ke stále se snižující členské základně zvážit zda nevydávat zpravodaj jen 3x ročně a pozměnit obsah. (Výbor KCHND připraví návrh do příští členské schůze)

 

VII.           Vystavovatelská soutěž

Přednesla p.Cardová, zatím přihlášený jediný pejsek a sice Argento di Legendy p.Dubšíkové. Soutěž probíhá za celý kalendářní rok končí tudíž 13.12.2009. Přihlásit se je možno neustále a to zasláním potřebných kopií na adresu p.Cardové nebo předat na nějaké akci.

 

VIII.        Ocenění

Předáno ocenění za celoživotní přínos v chovu ND p.Miroslavu Skálovi

 

IX.              Bonitace v roce 2009

Již přesné termíny bonitaci v Mladé Boleslavi

Jarní                 07.03.2010

Podzimní            27.11.2010

Ostatní bonitace zatím v jednání

 

Diskuze:

Chovnost Eu.DDC – ozřejmeno p.Václavíkem, jednalo se o návrh aby členské země archivovali RTG snímky HD, Test DNA a test povahy přesně daný. Vzhledem k nereálnosti v jednotlivých zemích Eu.DDC byl tento návrh stažen z jednání a chovnost Eu.DDC zůstává v platnosti jako doposud, tj. stačí doložení HD k bonitaci.

 

Problematika šedých tygrů – jednání DDC ohledně změny standardu FCI č.235, zatím nevíme výsledek. Diskutovali p.Cardová a MVDr.Štourač

 

Internet – nedostatečná komunikace s p.Špinarem. p.MVDr.Štourač a p.Herinková, na stránkách nejsou aktuální řády, nedostatečně prezentována schůze. Reagoval p.Václavík, že schůze byla avizována jak ve zpravodaji tak i na hlavní stránce internetu i s přednáškou a to 26.10.2009 v aktualitách. Další jednání s p.Špinarem povede p.Jurčeka.

 

Whitney Cup – seznámení s touto akcí přednesla p.Mgr.Vaňková, krásná procházka Moravským krasem za účasti 14 ND.

 

Průměrný věk ND – přednesl MVDr.Štourač

 

Zapsala: Daňhová Renata