V soutěži jsou hodnoceny zvlášť feny a zvlášť psi bez ohledu
na barevné rázy ze tříd mladých a dospělých (u téhož jedince lze body sčítat).

Z každé výstavy se do soutěže započítává pouze nejvyšší dosažené ocenění
dle následujícího klíče:
 • klubový vítěz 12 bodů
 • CACIB 11 bodů, res.CACIB 10 bodů
 • CAJC, CAC (CACA, CWC,...) 9 bodů
 • res.CAC (res.CACA,...) 8 bodů
 • výborný I (bez titulu) 7 bodů
 • výborný II (bez titulu) 6 bodů
 • výborný III 5 bodů
 • výborný IV 4 body
 • výborný (bez pořadí) 3 body
 • velmi dobrý 2 body
 • dobrý 1 bod

Za: ocenění BOB (vítěz plemene) 2 body,

Za: NV (národní vítěz), BS (Bundessieger), Nejkrásnější mladý jedince se
ke každému výsledku připočítává 1 bod;

za: BIG (vítěz výstavy ) nebo Nejlepší mladý jedinec výstavy

 • 1.místo 5 b.
 • 2.místo 4 b.
 • 3.místo 3 b.
 • 4.místo 2 b.
 • 5.místo 1 b.

za: BIS (vítěz výstavy)

 • 1.místo 10 b.
 • 2.místo  9 b.
 • 3.místo  8 b.
 • 4.místo  7 b.
 • 5.místo  6 b.

Body do soutěže lze získat pouze na výstavách pod patronací FCI - mezinárodní,
národní, speciální a klubová. Oblastní a krajské výstavy jsou vyloučeny.

Pes a fena s nejvyšším počtem bodů získají pohár

O stavu soutěže budou členové průběžně informováni v klubovém zpravodaji a
prostřednictvím internetu.
Soutěž nelze chápat pouze jako soutěž o nejlepší exteriér, ale hlavně jako
soutěž o nejpilnějšího vystavovatele. A o to vlastně jde, aby i psi, kteří
nevyhrávají velké výstavy, měli šanci.
Soutěž o klubové poháry je tedy soutěží pro všechny naše členy, kteří mají
chuť a náladu jezdit se svým psem po výstavách.
Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat kopie posudků z výstav (popř. kopie
zadní strany průkazu původu s potvrzenou výstavou) na adresu:

Martina Cardová
Hradčany 80
666 03 Tišnov
tel.: 549415679

e-mail: info@norach.cz

Přihlásit se lze kdykoliv během roku