Zápis z jedná ní výboru KCHND

Obora – 31. 05. 2009

Přítomni: pp. Zlata Bartončíková, Josef Hodan, Milan Krinke, Jaromír Jurčeka, MVDr. Milan Štourač, CSc., Miroslav Václavík, Bož. Čelakovská

 

I. kontrola zápisu z minulého jednání

Příprava Eu.DDC a klubové výstavy

-Milan Štourač – odsouhlaseny s panem Krinkem požadavky na letenky. Objednávku a platbu zajistí Milan Štourač.

-Petr Němec – odsouhlasil ubytování pro delegáty, rozhodčí, překladatele, zapisovatele a výstavní výbor s  Milanem Krinkem a Milanem Štouračem.

-Upřesněno obsazení jednotlivých kruhů. Honorář pro zapisovatele a překladatele  bude vyplacen ve výši Kč 500,- na osobu.

-Cena za zpracování všech dokladů, potřebných k výstavě. Paní Zdena Jílková zatím přesnou částku, kterou za přípravu obou výstav bude požadovat, neoznámila – zodpovídá Petr Němec.

-Přihlášky – shromáždí Božena Čelakovská

- Stany – do kruhů 6 stanů zakoupila Zlata Bartončíková, pro vystavení cen a pohárů 2 velké stany koupil Milan Krinke. Úhrada byla provedena.

- Propozice – rozeslány, jsou k dispozici na internetu i na adrese klubu.

- Katalogy – možnosti tisku zjistí Petr Němec.

- Vladimír Adlt předložil návrhy diplomů pro účastníky výstav, na místě byly doplněny. Diplomy pro Klubové vítěze a vítěze EuDDC připraví Vladimír Adlt ve spolupráci s Milanem Štouračem. Tisk diplomů bude dojednán nejprve s paní Jílkovou, pokud by diplomy nemohla tisknout, bude jednáno s tiskárnou, u které budou vytištěny katalogy výstav.

-Odvoz rozhodčích z letiště -  zodpovídá Milan Krinke a MVDr. Milan Štourač, až bude známo místo kdy, který rozhodčí  kam přiletí.

Doplnění řádů klubu

Před členskou schůzí dodal připomínky Milan Štourač. Členská schůze řády schválila tak, jak byly předloženy a budou doplněny, aby neporušovaly zákon. Výbor bude řády projednávat v září 2009, po skončení Eu.DDC a klubové výstavy.

Členská schůze

Proběhla bez problémů.

Z usnesení vyplývá úkol znovuotevření diskuse na webových stránkách klubu. David Špinar, který slíbil zprovoznění této diskuse zatím návrh podmínek nepředložil. Osloví jej Renata Daňhová.

Odpisový protokol

- Odpis stanů – úkol pro Zlatu Bartoníčkovou trvá.

Ostatní body zápisu splněny.

II. rozhodčí

Dnes předložil žádost na čekatelství  Karel Klobása.

Má splněny podmínky, zajímá se o akce klubu ať již bonitace, výstavy a jednání. Žádost jednohlasně schválena. Miroslav Václavík ji předloží na ČMKU.

III.výcvik

Jaromír Jurčeka – 16.05. proběhl Jarní závod, který mimo jiné sponzoroval i časopis Pes přítel člověka. V čísle 7 tohoto časopisu bude o Jarním závodě vytištěna informace.  V této souvislosti Jaromír Jurčeka žádá, aby byla na webových stránkách klubu zveřejněna upoutávka na tento článek.

Výbor schvaluje.

IV. podzimní členská schůze

Se uskuteční v restauraci  U Šťávů  – Brno-Bystrc dne 31. října 2009.

V. Eu.DDC – chovatelská komise

Za klub se v březnu zúčastnil jednání Milan Štourač. Výboru podal stručnou informaci o tomto jednání. Ve zpravodaji č. 3/09 bude zveřejněn překlad zápisu – zodpovídá B. Čelakovská a  Milan Štourač.

 

VI. výstavy v roce 2010

Národní výstavy:

Olomouc               10.01.    Miroslav Václavík (Milan Krinke)

Ostrava                 11.04.    MVDr.Milan Štourač (Vladimír Adlt)

Klatovy                   06.06.    Vladimír Adlt (Josef Hodan)

Mladá Boleslav    18.07.    Petr Němec (MVDr. Milan Štourač)

Brno                       26.09.    Milan Krinke  (MUDr. Jan Čelakovský)

Mezinárodní výstavy

Brno                       06.02.    pan Habig  (Miroslav Václavík)

Brno                       07.02.    Josef Hodan  (MVDr. Milan Štourač)

Čes.Budějovice   25.04.    Petr Němec  (Josef Hodan)

Praha                    02.05.    M. Neugel  (Milan Krinke)

Litoměřice            23.05.    Milan Krinke  (Vladimír Adlt)

Brno                       20.06.    Vladimír Adlt  (Petr Němec)

Mladá Boleslav    29.08.    MVDr. Milan Štourač  (MUDr. Jan Čelakovský)

Čes. Budějovice  10.10.    MUDr. Jan Čelakovský  (Miroslav Václavík)

Praha                    07.11.    Miroslav Václavík  (Petr Němec)

Klubová výstava se zadávání titulu CAJC, CAC, KV

Zbraslav                21.08.    Josef Hodan, Petr Němec, Vladimír Adlt

MUDr. Jan Čelakovský, Miroslav Václavík

II. klubová výstava se zadáváním titulů CAJC, CAC

České Budějovice              MVDr. Milan Štourač

Speciální výstava ND

Mladá Boleslav                   Tibor Havelka  (Milan Krinke)

VII. různé

-Milan Štourač – připravil a zveřejní v časopise Pes přítel člověka článek o šedých tygrech.

                          - internet – doplnit zápis a usnesení z členské schůze o zprávy funkcionářů. B. Čelakovská zašle Renatě Daňhové zprávy předsedy klubu, jednotlivých poradců chovu, předsedy výcvikového kolegia a kolegia rozhodčích.  B. Čelakovská – zprávy pro zpravodaj od některých funkcionářů došly teprve v těchto dnech.

-Renata Daňhová – internet, co zveřejňovat. Miroslav Václavík – naše webové stránky budou sloužit jen jako servis pro členy našeho klubu.

-Zlata Bartončíková – „DOGA V NOUZI“ - žádá výbor o schválení částky Kč 2 000,- pro fenku FONTANELA Quinci Etc. Fenka byla u původních majitelů několikráte trávena, nyní má nový domov, ale bude mít pravděpodobně trvalé následky. Peníze budou použity na léčbu, eventuálně na dietní stravu.

Schváleno jednohlasně.

 

Zapsala - Čelakovská