Zápis z chovatelského kolegia

Obora – 31. 05. 2009

Přítomni: pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Helena Kovalová,

 MVDr. Milan Štourač,  Miroslav Václavík

Omluvena: pí Jitka Krsová

 

I, hodnocení bonitace

1. komise  pod předsednictvím pana Milana Krinkeho (členové pp.MVDr. M. Štourač, MVDr. D. Neumanová  a zápis Z.Bartončíková)

posoudila 13 německých dog. Předvedení jedinci  byli zařazeni do chovu, představil se nadprůměr. Problémem bylo utváření očí u několika předvedených německých dog.

 

2. komise, kde byl předsedou pan Vladimír Adlt (členové pp. Josef Hodan, Helena Kovalová, zápis Martina Kučerová) posoudila 16 německých dog. Předvedení jedinci byli ve vyšším průměru, do chovu nezařazena modrá fena PRISCILA Cevelob.

II. kontrola zápisu z minulého jednání

Pan Hodan – žádá o zveřejnění ve zpravodajích klubu a na naše webové stránky tyto informace:

Pokud chovatel či majitel německé dogy nesouhlasí se zveřejňováním informací (krytí, vrhy, výstavy, bonitace apod.), aby o této záležitosti informoval svého poradce chovu.

- Smlouva s ČMKU o zápisu štěňat. Náš klub žádá o doplnění smlouvy v bodě, týkající se barevných rázů předků štěňat.

Průkazy původy pro plemeno německá doga opět vyřizuje paní Pečená. Eventuální změny ve smlouvě projedná na ČMKU pan M. Václavík.

- Podklady pro vydání brožury k 80. výročí založení klubu začal shromažďovat pan Hodan. Potřebná data však není možné z dostupných zdrojů zjistit.

Zapsala – Čelakovská