Výňatek ze zprávy jednatelky a ekonomky klubu B. Čelakovské Vážení přátelé, příznivci německých dog,
    Po několika měsících se opět setkáváme, abychom bilancovali uplynulý rok a hlavně důkladně se připravili na úkoly, které nás čekají v letošním roce. V roce, kdy náš klub slaví 80. výročí založení , kdy budeme hovořit o chystané 40. klubové výstavy a o přípravách na výstavu a setkání delegátů Eu.DDC .
    Nejprve bych Vás ale ráda seznámila s výsledky hospodaření za rok 2008. Porovnám rozpočet se skutečností po jednotlivých položkách v tisíci korunách:

                plán                             skutečnost
            příjmy       výdaje              příjmy       výdaje
čl.příspěvky (320 členů)    180                    175
zpravodaje          20       150            5        121
poháry            10                    5
vrhy               30                            
            34              4
příručky                                                                
              3
bonitace                                35            35                
       36               49
výstavy            125           100                    166            120+700 Euro
výcvikové akce                                        8                       
          8
věcná režie                            50                   48
ČMKU                                                      3             
            6                3
Eu DDC                                                  20              
                          236 Euro
cestovné                                                 14             
                            12
odměny a dary                                                           
                           5
doga v nouzi                                                            
           7                4
    Klub uzavřel rok 2008 s plusovým výsledkem a to 48 808,88 Kč a 488 Euro. Celkem, se zůstatkem z roku 2007 náš klub vstupoval do roku 2009 se 113 419,29 Kč a 1 013,- Euro.
    O činnosti klubu hovořil podrobně pan předseda Václavík. Úkoly stanovené rokem 2008 jsme splnili.
    Dnes bychom se měli zabývat tím, co nás čeká v roce 2009. Máme naplánovány standardní akce, které se každoročně opakují, ale musím se  
především zmínit o náročnosti příprav dvou výstav – klubové a Eu.DDC.   
V tomto termínu neproběhnou jen výstavy, které budou posuzovat zahraniční rozhodčí, ale na jednání EuDDC  se k nám sjedou zástupci všech členských států, bude u nás jednat chovatelská komise EuDDC a setkají se v Šiklově mlýně rozhodčí z celé Evropy. Myslím si, že zvolený areál bude odpovídající důležitosti připravované akce. Již nyní na přípravách intenzivně výbor pracuje. Myslím si ale, že pomoci při přípravě této velké akce  může, třeba i maličkostí, každý v Vás.  
Výborem jsou jmenováni funkcionáři, kteří zodpovídají za určité oblasti příprav. Pokud je budete kontaktovat s náměty na pomoc, určitě je uvítají.
    Rozpočet na rok 2009 byl schválen v listopadu 2008. Členský příspěvek byl stanoven ve výši Kč 550,- pro stávající členy, Kč 600,- pro nové a platiče po 31. březnu. Odsouhlasena byla sleva Kč 100,- pro členy starší 65 let.
Schválený rozpočet na r. 2008 (v tisících)
                příjmy        výdaje
členské příspěvky        180
zpravodaj              10        110
poháry                            8
vrhy                  25
příručky                    3
bonitace                  35          40
Eu.DDC a KV            480        500
výcvikové akce                             9
věcná režie                             50
ČMKU                            3
jednání delegátů EuDDC                  25
cestovné výbor a kolegia                                  14
setkání rozhodčích                                                           4
celkem                 733        763