ZPRÁVY REGIONÁLNÍCH PORADCŮ  A ÚSTŘEDNÍHO PORADCE CHOVU

Miroslav VÁCLAVÍK

Vážení chovatelé, majitelé německých dog,
    Seznámím Vás s chovatelskou činností v krajích Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém za rok 2008. V těchto regionech se odchovalo celkem 8 vrhů, což je pokles o 1 vrh oproti roku 2007.
V barevném rázu černí-skvrnití to byly 3 vrhy, žlutí-žíhaní 1 vrh a modří vrhy 4. Celkem se narodilo 89 štěňat s průměrem 11,1 štěněte, živých 73 štěňat s průměrem 9,5 na vrh a zapsáno bylo 63 štěňat, což představuje průměr na vrh 7,8 štěněte. Z toho bylo zapsáno 32 psů a 31 fen.
    Nejpočetnější vrh byl v chovatelské stanici DOLANSKÝ DVŮR  s 16ti narozenými štěňaty a 8mi zapsanými.
    Nejvíce zapsaných štěňat ve vrhu bylo zapsáno u chovatelky Petry Hadrové, kde ze 14ti narozených štěňat bylo 12 zapsáno v barvě modré.
    Nestandardně zbarvená štěňata byla zapsána 2 v barevném rázu černí-skvrnití a to šedí tygři a 1 fenka v barvě modré – pro bílou špičku ocasu.
Z chovných psů kryl 2x NABUCCO Cevelob, zahraniční krytí se uskutečnilo 2x. . Na chovu se podílela 1 nově zavedená chovatelská stanice a v roce 2008 měla více jak 1 vrh chovatelská stanice DOLANSKÝ DVŮR se dvěma vrhy.
    Všem chovatelům, kteří se na těchto vrzích podíleli, děkuji za péči, kterou jim věnovali a všem dogařům i jejich příznivcům přeji mnoho dalších úspěchů.

Vladimír  ADLT
Vážení přátelé,
jsem rád, že svěřený region si drží svou aktivitu stále vysokou početnost chovatelských výsledků. Rok 2008 byl úspěšný nadále v modrém barevném rázu, kdy se ve 12ti vrzích narodilo 107 štěňat a zapsáno bylo téměř jako vloni,  64.  Stejně jako minulý rok bylo zapsáno v přibližném počtu i 23 žlutých a žíhaných. Černých a skvrnitých bylo evidováno 48 a černých pro modrý chov 10.
Vrhy tedy proběhly ve 25 odchovech, kdy bylo dokonce v šesti chovatelských stanicích chováno 2x  a více. Nově byly zřízeny tři chovatelské stanice. Celkem se narodilo 212 štěňat, větší byl výskyt uhynulých, nebo mrtvě narozených štěňat, kterých bylo 62. Dvě štěňata 
byla fenou usmrcena, jedno bylo pro vadu zúženého jícnu utraceno.  
Zapsáno tedy bylo 149 štěňat, což znamená, že v průměru bylo ve vrhu
55,9 ponechaných z 8,5 narozených.
Císařským řezem rodily 3 feny a jedna po porodu uhynula. Zapsáni byli nestandardní 4 šedí tygři a výrazně se zvýšil výskyt ridge a to 4 u černých a 16 u modrých štěňat. 10 fen v loňském roce nezabřezlo a téměř polovina fen měla vrhy s více jak  10ti štěňaty. Dokonce 2 vrhy po 14.
2x a více byli úspěšně použiti krycí psi:
žlutí-žíhaní:  YANG di Tor lupala
černí-skvrnití: FAETON Claudia Bohemica a PABLO PICASSO Miréz Bohemia
modří:  JANEK Bohemia Ouni
    Celkem 7x vycestovali chovatelé krýt své feny do zahraničí a úspěšné
3 vrhy daly 15 černých a skvrnitých štěňat po FELLINY od Bibiky, VEEDAM des Terres de la Rairie a CUBE v. Schloss Laupheim .
    V letošním roce by měly proběhnout v našem regionu 3 bonitace, jedna speciální výstava – memoriál Václava Krse, 1 národní výstava a 4 výstavy mezinárodní.
Věřím, že právě to je velká příležitost předvést výsledky chovatelské práce nejen z naší oblasti.
    Při kontrolách vrhů se často setkávám s nabyvateli štěňat. Jejich nadšení je veliké- Slibují si a těší se na účast kynologických akcí. 
Ne vždycky se potom sliby naplní. Motivace bývá silná, podmínky se mění. Věřme, že ty, které se nám dnes zdají těžké – se lepší. Pomozme si navzájem je překonat a vyjít si vstříc !
 

Jitka  KRSOVÁ
Kraj Jihočeský
V roce 2008 byly zapsány pouze 2 vrhy s 11 štěňaty. Oba vrhy byly v barevném rázu modrém a byl použit 1x BERT z Bílého lomu a 1x zahraniční krytí s BEN Capella Hof. Štěňata byla odchována ve výborných podmínkách.
Kraj Plzeňský a Karlovarský
Od konce loňského roku zapisuji také vrhy v kraji Plzeňském a Karlovarském. Za působení poradce chovu p. Václava Krse bylo zapsáno celkem 13 vrhů se 72 štěňaty.
V barevném rázu žlutí-žíhaní to byly 2 vrhy se 6 štěňaty, použiti byli krycí psi – EL VIS cv.Hause Schleicher 1x a AXIS Bisdog Bohemia 1x.
V barevném rázu černí-skvrnití bylo 7 vrhů se 43 štěňaty. Pro zajímavost, bylo zapsáno 5 štěňat s nestandardním zbarvením.  Použití plemenící – DIESEL Cladia Bohemica 4x, VEEDAM d. Terres de la Rairie 2x, FAETON Claudia Bohemica 1x.
V barvě modré zapsány 4 vrhy s 23 štěňaty. Krycí psi: KENT Cevelob 2x, MONTEGO Cevelob 1x a jedno zahraniční krytí VALDEZ de la Baia Arurra.
    Za zmínku stojí také výborná prezentace na zahraničních výstavách (např. klubová výstava a EuDDC výstava ve Francii v Paříži a mnoho dalších), kde se české odchovy výborně umis�ují.
    Doufám, že spolupráce s chovateli v tomto kraji bude dobrá a že svědomitě zastoupím pana Václava Krse.
    Děkuji s přeji všem i doginám hlavně zdraví.


Helena KOVALOVÁ
Vážení přátelé,
      dovolte mi, abych Vás seznámila s chovatelským děním v kraji moravskoslezském, zlínském a olomouckém.
      V roce 2008 bylo v našem regionu odchováno 8 vrhů ve všech barevných rázech. Narodilo se celkem 43 štěňat, zapsáno bylo pouze 28, což činí v průměru 3,5 štěněte na jeden vrh. Toto nízké číslo zapsaných štěňat ovlivnila opět větší úmrtnost při porodu a méně početné vrhy, kdy z 8 vrhů byly 2 vrhy po jednom štěněti. Takže oproti
r.2007 poklesla chovatelská činnost v našem regionu o 5 vrhů a o 41 zapsaných štěňat. 4 feny nezabřezly, 2 rodily císařským řezem. 7 vrhů bylo odchováno v zavedených chovatelských stanicích, 1 v nově zřízené.
V barevném rázu černí - skvrnití byly odchovány 3 vrhy s 9 zapsanými štěňaty, z toho byla 2 černá, 6 skvrnitých a 1 šedý tygr. Byli použiti
  psi Diesel Claudia Bohemica a zahraniční krycí psi Borée-Atos ď Iskandar a Supreme Satan Grand Elegance.
V rázu žlutí - žíhaní byly odchovány taktéž 3 vrhy se 12 zapsanými štěňaty, z toho byla 3 žlutá a 9 žíhaných. Kryli Typ Top des Terres de la Rairie, Pongo Norach a Tiberio Norach.
V modrém barevném rázu se ve 2 vrzích zapsalo 7 štěňat. Otcem štěňat byl Kent Cevelob, jedno krytí bylo opět v zahraničí, krycím psem byl Cassius Expletus Hungaricus.
      Je potěšitelné, že se u žádného vrhu nevyskytly dědičné vady neslučitelné s životem, a že majitelé 3 chovných fen vyjeli krýt do zahraničí.
      Za uplynulý rok bych chtěla poděkovat chovatelům našeho regionu za dobrou spolupráci při kontrolách vrhů, nesetkala jsem se s žádnými negativními vlivy, naopak, péče o kojící feny a štěňata byla ve všech případech vzorná.
      Zúčtováním chovatelské práce bývají tradičně výstavy a bonitace, kde se odchovy z našeho regionu dobře prezentují.
      Na závěr přeji všem pevné zdraví, krásné a zdravé dogy, které budou dělat radost nám všem.
 

Josef  HODAN
ústřední poradce chovu

Přehled o počtu zapsaných štěňat německých dog za rok 2008

            počet    zapsáno        průměr        použito
            vrhů    štěňat        na vrh        psů

Žluté a žíhané        14      66        4,71          9
Černé a skvrnité        31    185        5,97        15
Modré            29    176        6,07        12
Celkem            74    427        5,77        36

Krycí psi:
žlutí a žíhaní                                           černí a skvrnití
TIBERIO Norach                              4x       FAETON Claudia Bohemica                  6x
YANG di Tor Lupara                         2x       PABLO PICASSO  Miréz Bohemia          5x
TYP-TOPP des Terres de la Rairie   2x          VEEDAM des Terres de la Rairie           4x
SINCLAIRE Norach                          1x       DIESEL Claudia Bohemica                   1x
HYPOGRIF Korona Berylia              1x          TRESOR des Terres de la Rairie          1x
PONGO Norach                               1x       ORLANDO Jackův smích                     1x
AXIS Bisdog Bohemia                      1x       FELLINI od Bibiky                              1x
ELVIS von Hause Schleicher           1x         PICASSO Dolanský dvůr        1x
FALLCO from Minitz                         1x       CUBE vom Schloss Laupheim    1x  

                                                            ETTORE JAKOB Říčanská hvězda    1x
modří                                                    BOREE ATOS d´Iskandar        1x

QUANTO Dog-Lome                        6x      FLY TO SUCCESS Claudia Bohemica    1x
NABUCCO Cevelob                         5x      WANDALL Uttis            1x
KENT Cevelob                               5x      MANSUR Armada            1x
BERT z Bílého lomu                         3x      SUPREME SATAN Grand Elegance    1x
JANEK Bohemia Ouni                      3x
BEN v. Cabellahof                         1x
MONTEGO Cevelob                        1x
VALDEZ Della Baia Azzurra            1x
CASSIUS Expletus Hungaricus       1x
ELIOT Dog-Lome                             1x
KUNDAM dei monti del Keraton       1x
SAPHYR del Orangerie des Perles Rares 1x