ZPRÁVA PŘEDSEDY KOLEGIA ROZHODČÍCH
Miroslav VÁCLAVÍK

Náš klub pořádá každoročně setkání rozhodčích „specialistů“ pro plemeno německá doga. V letošním  roce se uskutečnilo 24. ledna 2009 v Mýtě u Rokycan. Po tomto setkáno následovala společná schůze chovatelského kolegia a výboru klubu.
Při těchto setkáních se nejedná o žádná školení rozhodčích, ale převážně o vyjasnění si některých věcí tak, abychom se sjednotili jak v posuzování, tak i názorech na některé přednosti a samozřejmě i nedostatky. Na tomto setkání jsme se více zamřili na výstavní řád ČMKU a FCI. Od 1. ledna 2009 je v platnosti nový výstavní řád ČMKU, kde dochází k některým i doplňkům a proto žádám i všechny vystavovatele, aby se s tímto řádem seznámili.
Celostátní setkání rozhodčích proběhlo 21. února 2009 v TOP hotelu Praha.
Někteří naši kolegové posuzují na klubových výstavách v zahraničí, na poslední výstavě Eu.DDC ve Francii posuzovali pp. MVDr. Milan Štourač a Milan Krinke.
Kolegium rozhodčích úzce spolupracuje s výborem klubu i chovatelské kolegium a společně navrhují rozhodčí pro posuzování na národní, mezinárodní, klubové a speciální výstavy, pro letošní rok i pro výstav u Eu.DDC. organizační a výstavní výbory naše návrhy akceptují a to můžeme hodnotit jenom kladně.