Zápis z jednání chovatelského kolegia

Mladá Boleslav – 28. února 2009

Přítomni : pp.  Vladimír Adlt, Josef Hodan, Helena Kovalová, Jitka Krsová,

                           MVDr. Milan Štourač, CSc., Miroslav Václavík

Za RK: Renata Daňhová

I.                     hodnocení bonitace

1.komise ve složení pp. Petr Němec /předseda/, Josef Hodan a Helena Kovalová /členové/ posoudila 6 dog slabě nadprůměrné kvality bez výrazných nedostatků, Všechny německé dogy  byly zařazeny do chovu.

2.komise MVDr. Štourač /předseda/ a Vladimír Adlt a Jitka Krsová /členové/. Také posoudila 6 německých dog, spíše nadprůměrné kvality.

Všechna předvedená zvířata byla do chovu zařazena.

II. kontrola zápisu z posledního jednání

Krycí listy a zápisy vrhů – tiskopisy nutno doplnit o souhlas chovatele se zveřejněním údajů – na internet doplní pí Daňhová, na tiskopisy p. Hodan.

III. různé

Nutno zkontrolovat smlouvu s ČMKU, týkající se provádění přeregistrace zvířat /barvy do 3. generace apod./, pokud by smlouva nebyla zcela vyhovující, nutno připravit dodatek – připraví p. Hodan.

Zapsala. Čelakovská