ZÁPIS ZJEDNÁNÍ VÝBORU KCHND

Mýto – 24. 01. 2009

Přítomni:  pp. Miroslav Václavík,  Josef Hodan, Jaromír Jurčeka,

Milan Krinke, MVDr. Milan Štourač, CSc., Božena Čelakovská

Přítomen: ředitel KV Petr Němec

Za RK: Renata Daňhová

Omluvena: pí. Zlata Bartončíková, Ladislav Langmajer

 

I. příprava KV a Eu.DDC výstavy 2009

Změna rozhodčích – místo p. Korosze bude posuzovat p. D Gattegno /Fr./. Pan Krinke má od všech písemný souhlas, připraví dopis s nabídkou výše úhrad /posudečné, cestovné atd./.

Chovatelská komise Eu.DDC – 22. 08. ve čtvrtek, ubytování předběžně zajistil p.Němec.

Propozice – projednány, dle připomínek opraví pí Daňhová. V angličtině a v němčině jsou propozice připraveny (pp. Daňhová a Smejkal). Ke konečnému schválení budou propozice předloženy na jednání výboru KCHND 28. 02. 2009.

Poplatky stanoveny v eurech.

CAC kartičky – zakoupí na ČMKU pí Daňhová.

Doprovodný program – společenský večer s živou hudbou bude v sobotu večer, v areálu domluví ředitel výstavy Petr Němec další možnosti (např. divadlo).

Prvotní informace – členským státům byly zaslány p. Krinkem. Dále budou rozeslány barevné upoutávky, které byly schváleny na čl. schůzi (pp. Daňhová a Smejkal).

Ubytování – ubytování je předběžně rezervováno, pan Krinke dodá panu Němcovi přehled o delegátech nejpozději v dubnu t.r.

Finanční otázky  - posuzovatelé -  dopis s finančními podmínkami připraví pan Krinke.

Vedoucí kruhů + překladatelé – odměna Kč 500,-/den + strava, cestovné a ubytování zdarma.

Pan Václavík dojednal příspěvek ČMKU na tuto akci ve výši Kč 10 000,-. Tato částka byla ČMKU fakturována jako záloha na poháry.

Případná korespondence – v německém a anglickém jazyce bude přeložena u Čelakovských.

 

II. Organizační a zápisní  řád KCHND

Organizační řád byl otištěn ve zpravodaji (bohužel bez vysvětlení, že se k němu mohou členové KCHND vyjadřovat).

Pan MVDr. Štourač – vyzve prostřednictvím www. stránek členskou základnu k připomínkování.

Organizační řád se bude projednávat na členské schůzi v březnu.

Zápisní řád – připomínka p. Jurčeky – mělo by být uvedeno: barevný ráz do 3. generace včetně.

Pan MVDr. Štourač – navrhne možnost 3 vrhů za dva roky. Dále by měla být v tomto řádu zakotvena povinnost přítomnosti chovatele při zápisu štěňat.

Příprava servisu pro nečleny klubu: návrh smlouvy připraví pí Čelakovská do příští výborové schůze. Poplatky za bonitaci a zápis štěňat budou navrženy v této výši:

Bonitace: Kč 1 500,-, sleva pro členy KCHND Kč 1000,- (poplatek činí pro členy KCHND  Kč 500,-).

Zápis štěňat: Kč 600,- za zapsané štěně, sleva pro členy KCHND Kč 400,- za zapsané štěně (poplatek pro členy KCHND Kč 200,- za zapsané štěně).

 

III. členská schůze

Poháry pro šampiony – pro Grand šampiony, Junior šampiony a České šampiony  zakoupí poháry klub.

Interšampiony – poháry sponzoruje fa Abrus (J. Štětková a M. Cibulková).

Zahraniční šampioni a veteráni – poháry budou sponzorovat pp. R. Daňhová a I. Smejkal.

Výbor sponzorům děkuje.

Vyhlášení nejstarší dogy – připraví pan M. Krinke.

 

IV. různé

Hospodaření klubu – stručný přehled podala pí Čelakovská.

Doga v nouzi – o příspěvek požádala pí Pastorková –schváleno.

Jednání chovatelské komise – 22. 03. 2009 v Lucembursku, jednání se zúčastní MVDr. M. Štourač.

Stížnost na ČMKU – pan MVDr. Štourač předkládá výboru vyúčtování průkazů původu. Faktura není správně vystavena. Dále byly průkazy původu dodány poštou ve zcela znehodnocené obálce, přitom cena PP byla Kč 3 300,-. Pan Václavík a pan Krinke projednají tuto záležitost  na ČMKU.

Internet – pí Daňhová má zpracovánu plemennou knihu do č. 19400 včetně. Je zveřejněno na našich intern.stránkách.  Vyhledavač pro přímé zobrazení pl.knihy přislíbil připravit pan Špinar.

Diskuse na klubových stránkách – po zvážení dané situace  výbor rozhodl o jejím dočasném zrušení. Diskuse absolutně neslouží klubovým záměrům. V případě potřeby mají jednotliví členové klubu možnost obrátit se na členy výboru.

O tomto rozhodnutí výboru bude pana Špinara informovat pí Čelakovská.

Zapsala: Čelakovská