ZÁPIS ZE SETKÁNÍ ROZHODČÍCH

Mýto – 24. 01. 2009

Přítomni :  pp. Miroslav Václavík, Vladimír Adlt,  MUDr. Jan Čelakovský, Josef Hodan,  Milan Krinke, Petr Němec, MVDr. Milan Štourač, CSc.

 

Předseda kolegia rozhodčích p. Václavík přivítal všechny přítomné a zdůraznil, že toto setkání bude sloužit především k diskusi rozhodčích a k vyjasnění sporných otázek posuzování plemene ND.

I. výstavní řád ČMKU

Od 01. 01. je v platnosti nový výstavní řád ČMKU. Byly projednány jednotlivé změny, například:

Třída čestná – možno otevřít na klubové výstavě, na výstavě speciální a na národních výstavách – je určena pro psy s titulem šampion, interšampion – v této třídě se neudílí titul CAC

Věkpro zařazení do třídy je rozhodující datum narození psa či fenky v den konání výstavy.

Tituly – nový titulnejlepší mladý pes a fena plemene (z konkurence CAJC). Vítěz soutěží o titul BOB.

Dále je možné zadat titul Junior BIG a Junior BIS.

Vyloučen z posuzování – netypický jedinec, agresivita, chyba varlat u psů, zjevné známky albinismu. Dále jedinec s vadami, které standard uvádí jako vyřazující.

Z kruhu lze vyloučit jedince, který je zpoza kruhu hlasitě povzbuzován.

Neposouzen –  neustálé poskakování v kruhu, opuštění kruhu, bránění v prohlídce chrupu … = chyby přechodného rázu.

Soutěže     

  • nejhezčí pár psů (podmínky se nemění)
  • nejhezčí chovatelská skupina – do soutěže nastupuje 3-5 jedinců
  • soutěž o nejlepšího plemeníka – možno zařadit na klubovou a speciální výstavu.

Vstup do kruhu – pro právě nevystavující je dovolen po celkovém posouzení a zadání pořadí po domluvě s rozhodčím.

Podmínky pro přijetí na výstavu – vystavovatel by měl mít neustále u sebe průkaz původu psa.

II. řád pro jmenování rozhodčích

a řád pro rozhodčí pro posuzování exteriéru psů

Pan M. Václavík stručně seznamuje přítomné s výše uvedenými řády.

Návrh na nové rozhodčí – zájem o čekatelství projevily pp. Jitka Krsová a Martina Kučerová. Obě výše jmenované se budou aktivně zúčastňovat akcí klubu (vedoucí kruhu, zapisovatelé) a podají si na výbor žádost.

III. diskuse

Pan Josef Hodan – v Německu povoleno vystavování jedinců, kteří byli kupírováni ze zdravotních důvodů. Odpovídá pan Václavík – naše výstavní řády toto nedovolují.

 

Zapsala : Čelakovská