K l u b  c h o v a t e ľ o v   a  p r i a t e ľ o v  n e m e c k ý c h  d ô g 

n a S l o v e n s k u 

STREDOEURÓPSKA  KLUBOVÁ VÝSTAVA

MIDDLE EUROPE  CLUB DOGSHOW OF GREAT DANES 2009

BRATISLAVA  -   09.10.2009 – INCHEBA

Uzávierka prihlášok / Closing Date :

I. 28.02.2009 , II. 30.06.2009  , III. 17.08.2009 

Prihlášky musia prísť do termínu uzávierky , po termíne 17.08.2009 , už príhlášky nebudú akceptované a prijaté.

Rozhodcovský zbor /

Natalia Nekrošiene / LIT

Zelko Ložič / SRB

Petr Řehánek / CZ

Gennadin Sipiagin / RUS

MUDr.Ján Čelakovský / CZ  

 

 

propozice