Klub chovateľov a priateľov nemeckých dôg na Slovensku

Vás srdečne pozýva na

Špeciálnu výstavu nemeckýc dôg SR

 

Termín : 28.03.2009/ sobota Výstavisko AGROKOMPLEX

 

Dátum uzávierky : 10.03.2009

po uzávierke prihlášky už nebudú akceptované   

Rozhodca: p. Leoš JANČIK - CZ


 Přihláška

 

Prihlášky si vyžiadajte u tajomníčky klubu p. Lucii Frajkorovej

Tel.kontakt : +0421 918 340 437 / volať po 15.00 hod.

 

e-mail : L.frajkorova@azet.sk  

              lucia.frajkorova@gmail.com

 

Po ukončení výstavy prebehne  „ JARNÁ  BONITÁCIA „

Bonitačný poplatok za 1 psa je 17 euro / uhradiť pošt.poukážkou typu H na adresu :

Lucia Frajkorová , Krompašská č.80 , 040 11 Košice-Pereš,

Písomnú  žiadosť ,fotokópiu PP / zaslať.poradcovi chovu p.Priehoda Marián