Usnesení členské schůze
22. listopadu 2008 v Šiklově mlýně

Členská schůze bere na vědomí:
o    Zprávu předsedy klubu pana Václavíka včetně informace o Memoriálu  
Václava Krse
o    Zhodnocení Klubové výstavy 2008 - zprávu přednesl ředitel pan Němec
o    Informace o připravované KV 2009  a přípravě výstavy Eu.DDC 2009,  
přednesl pan Němec
o    Informace z jednání Eu.DDC z 19/9/2008, kterého se zúčastnil a  
zprávu přednesl pan Krinke
o    Informace o výcvikových akcích 2008 a připravovaných výcvikových  
akcích 2009 – pan Jurčeka
o    Informace o navrhovaných změnách v zápisním řádu - ústřední poradce  
chovu pan Hodan
o    Informace paní Čelakovské o činnosti KCHND v roce 2008, hospodaření  
za rok 2008
o    Informace o vystavovatelské soutěži od paní Cardové
o    Informaci o kontu doga v nouzi od paní Bartončíkové
o    Informaci o revizi účetnictví od paní Daňhové

Členská schůze schvaluje:
o    Zvýšení poplatku pro chovatele za každé zapsané štěně na 200,- Kč a  
to pro štěňata narozena od 1. ledna 2009 (schváleno většinou 26 hlasů)
o    Plán činnosti klubu   a  rozpočet na rok 2009
o    Výši klubového příspěvku pro rok 2009:
550,- Kč pro stávající členy, 600,- pro nové členy a členy platící po 31. březnu 2009, sleva 100,- Kč pro osoby nad 65 let

Členská schůze ukládá:
o    Ekonomce KCHND upravit účetní doklady na stávající legislativu
o    Výboru KCHND předložit k diskuzi zápisní řád a organizační řád tak,  
aby mohly být schváleny na jarní schůzi 2009
o    Povinnost KCHND poskytovat servis i pro nečleny klubu a to od 1. dubna 2009