Zápis z jednání chovatelského kolegia
Mladá Boleslav -  01. 11. 2008

Přítomni:
  Vladimír Adlt, Josef Hodan, Helena Kovalová, Jitka Krsová,  Miroslav Václavík
Omluven: MVDr. Milan Štourač
Za RK: MVDr. Dana Neumanová

I. hodnocení bonitace
1. komise pracovala ve složení předseda Petr Němec, členové Milan Krinke a Jitka Krsová. Posouzeno 9 německých dog, všechny do chovu zařazeny. Předvedl se lepší průměr.
2. komise posoudila 8 jedinců, složení komise - předseda Josef  Hodan, členové Vladimír Adlt a Helena Kovalová. Také v této komisi byly všechny dogy do chovu zařazeny.


II. kontrola zápisu z minulého jednání
-    Tiskopisy – zápis štěňat a přihláška vrhu: bude proveden dotisk obou tiskopisů – zajistí  Josef Hodan.
-    Oba tiskopisy budou zveřejněny na našich webových stránkách - Renata Daňhová.


III. různé
Jitka Krsová – žádost na pana Hodana, aby byly na ČMKU častěji zasílány podklady pro vystavení průkazů původu.
Vladimír Adlt - mělo by dojít ke zveřejňování bonitačních výsledků.
B. Čelakovská připraví zápis z dnešní bonitace tak, aby bylo zřejmé hodnocení jedinců bonitační komisí. Tento zápis předá členům chovatelského kolegia a výboru na členské schůzi 22.11.08 s tím, že bude zápis na místě připomínkován.
Na webu bude zveřejněna bonitační karta. B. Čelakovská jí zašle el.  
poštou R. Daňhové.

Zapsala – Čelakovská