Jsem studentkou 3. ročníku na České zemědělské univerzitě v Praze a dělám bakalářskou práci na téma nejčastější onemocnění a dlouhověkost německých dog. Mým úkolem je zjistit procentuálně kolik německých dog trpí nebo trpělo jakým onemocněním. Prosím tímto o odpovědi na níže uvedené otázky a jejích odeslání na e-mail: Kateřina Číhová

 

Jaké onemocnění postihlo vaší dogu/y?

1. Dilatace a torze žaludku

2. DLK nebo DKK ( dysplazie loketního a dysplazie kyčelního kloubu)

3. Dilatační kardiomyopatie

4. Ostechondróza kolenního nebo loketního kloubu

5. Rakovina

6. Panostitis

7. Artróza

8. Růstová deformace končetin


Kolika let se dožila vaše doga?

1. 1-4 let
2. 5-8 let
3. 9 - více let

Jak vaše doga zemřela?

1. Stářím
2. Na onemocnění
3. Nešťastnou náhodou ( poražením auta, zastřelením myslivcem v lese, rvačkou s jiným psem, otravou z potravy, pozřením cizího tělesa.....)
 

Děkuji Vám za ochotu a Váš čas studentka Kateřina Číhová